Truy cập nội dung luôn

Báo cáo thống kê Báo cáo thống kê

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2018 Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2018
I. VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC 1. Việc công bố, công khai TTHC Sở Ngoại vụ đã thực hiện công bố đầy đủ, đúng quy định 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; niêm yết công...
Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2018 Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2018
I. VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC 1. Việc công bố, công khai TTHC Sở Ngoại vụ đã thực hiện công bố đầy đủ, đúng quy định 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; niêm yết công...
Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018 Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018
I. VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC 1. Việc công bố, công khai TTHC Sở Ngoại vụ đã thực hiện công bố đầy đủ, đúng quy định 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; niêm yết công...
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ( xem chi tiết tại đây )
Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 ( xem chi tiết tại đây)
Báo cáo công tác ngoại vụ tháng 5-2018 Báo cáo công tác ngoại vụ tháng 5-2018
Báo cáo công tác ngoại vụ tháng 5-2018 ( xem chi tiết tại đây )
Báo cáo công tác ngoại vụ tháng 4-2018 Báo cáo công tác ngoại vụ tháng 4-2018
Báo cáo thực hiện công tác ngoại vụ tháng 4/2018 ( xem chi tiết tại đây )
Báo cáo thực hiện công tác Ngoại vụ quý I năm 2018 Báo cáo thực hiện công tác Ngoại vụ quý I năm 2018
Báo cáo thực hiện công tác Ngoại vụ quý I năm 2018 (xem tại đây)
Báo cáo thực hiện công tác ngoại vụ tháng 2 năm 2018 Báo cáo thực hiện công tác ngoại vụ tháng 2 năm 2018
Báo cáo thực hiện công tác ngoại vụ tháng 2 năm 2018 (xem tại đây)
Báo cáo thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 1 năm 2018 Báo cáo thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 1 năm 2018
Báo cáo thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 1 năm 2018 (xem tại đây)

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 21
  Tổng lượt truy cập: 104564