Truy cập nội dung luôn

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh sách tin - Danh mục tạm thời không có.

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 7 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày 03/8/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Báo cáo số 149/BC-UBND về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang với một số kết quả chủ yếu như sau:

Trong tháng 7, công tác cải cách hành chính tiếp tục được Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang quan tâm thực hiện thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành như: Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 10/7/2020 về khắc phục những hạn chế thiếu sót của các tiêu chí chưa đạt điểm chuẩn về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trong năm 2019 của tỉnh; triển khai kế hoạch và thông báo tiến hành kiểm tra công tác CCHC năm 2020; triển khai thực hiện kế hoạch khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; v.v.. Ngoài ra, công tác tuyên truyền về CCHC cũng được đẩy mạnh, đặc biệt hướng dẫn về thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua các phương tiện thông tin đại chúng, dịch vụ công mức độ 4, trên môi trường di động tại tỉnh Tiền Giang như xây dựng các ứng dụng tương tác với nhân dân, doanh nghiệp (App công dân).

Bên cạnh đó, các lĩnh vực về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính cũng được tỉnh tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện, cơ bản đáp ứng được mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Cụ thể như: Ban hành 04 quyết định để công bố danh mục 103 TTHC, nâng tổng số TTHC của tỉnh hiện có là 2.035 (cấp tỉnh: 1.651; cấp huyện: 263; cấp xã: 121).

Tất cả TTHC sau khi được công bố đều được các cơ quan, đơn vị công khai theo đúng quy định và được đăng tải trên Trang dịch vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang tại địa chỉ:http://dichvucong.tiengiang.gov.vn/, cụ thể tổng số dịch vụ công trực tuyến: mức độ 2 là 56 thủ tục; mức độ 3 là 1.063 thủ tục (797 thủ tục cấp sở, ngành; 266 thủ tục cấp huyện và cấp xã); đạt tỷ lệ 52,23% (1.063/2.035) thủ tục; mức độ 4: 916 thủ tục (798 thủ tục cấp sở, ngành; 118 thủ tục cấp huyện và cấp xã); đạt tỷ lệ 45% (916/2.035) dịch vụ; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3: 25% (2.624/10.515 hồ sơ); tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 4: 18,6% (2.899/15.586 hồ sơ).

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI): tính từ ngày 11/6/2020 đến ngày 10/7/2020, các cơ quan đã trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp qua dịch vụ BCCI là 30.038 hồ sơ.... Qua đó, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, thực hiện các giao dịch, phục vụ công tác xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần thực hiện "mục tiêu kép" của Chính phủ về phát triển kinh tế trong bối cảnh Việt Nam đã bước vào giai đoạn 2 phòng, chống dịch COVID-19, dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế - xã hội của đất nước.

Ảnh: Sưu tầm. Nguồn: www.baoapbac.vn
Từ những kết quả đạt được trong tháng 7, tỉnh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 để công tác CCHC của tỉnh sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực: Tổ chức thực hiện kế hoạch khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp và kế hoạch kiểm tra công tác CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2020; tổ chức thực hiện kế hoạch về tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang"; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, chính quyền điện tử, hướng đến xây dựng chính quyền số; tiếp tục triển khai đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Quyết định 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, v.v.../.

Văn phòng tổng hợp


Tin liên quan
Một tuyến vận tải hàng hóa mới từ Việt Nam đến bờ đông Hoa Kỳ    23/03/2021
World Bank công bố dự báo về kinh tế Việt Nam năm 2021    23/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 22/3/2021    23/03/2021
Danh mục Dự án kêu gọi viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2020 đến hết năm 2025    23/03/2021
Trung Quốc cần cải thiện sức mạnh mềm để tạo niềm tin trong quan hệ với các nước ASEAN    22/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 19/3/2021    22/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 18/3/2021    19/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 17/3/2021    19/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 16/3/2021    19/03/2021
Xuất khẩu thép của Việt Nam tăng mạnh trong tháng 2/2021    19/03/2021

Liên kết Liên kết