Truy cập nội dung luôn

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020

Vừa qua, ngày 11/3/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 690/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Mục đích của Kế hoạch là rà soát, đánh giá các quy định, thủ tục hành chính có liên quan được ban hành kèm theo Kế hoạch nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức kinh tế và đời sống của nhân dân; cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính thực hiện thủ tục của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tục hành chính. Thực hiện mục tiêu đơn giản hóa, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của quy định, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính; góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Song song đó, ngày 27/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng vừa ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020. Mục đích của Kế hoạch là nhằm  đánh giá những kết quả đạt được, phát hiện những hạn chế, yếu kém và khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, giúp cho các cơ quan, đơn vị biết được những mặt làm được, chưa được trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị để có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Tiền Giang là một trong những địa phương đạt chỉ số PAPI khá tích cực trên nhiều mặt. (Ảnh: Tạp chí tổ chức nhà nước – tcnn.vn)

Đối tượng kiểm tra: các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã (dự kiến tổ chức kiểm tra ít nhất 09 sở, ban, ngành tỉnh, 05 UBND cấp huyện, 10 UBND cấp xã).

Nội dung kiểm tra: xoay quanh 8 nội dung, cụ thể như sau:

  • Công tác chỉ đạo, điều hành;
  • Cải cách thể chế;
  • Cải cách bộ máy hành chính, nhà nước;
  • Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
  • Cải cách tài chính công;
  • Hiện đại hóa hành chính;
  • Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Thời gian kiểm tra: bắt đầu từ tháng 7 năm 2020 và kết thúc trong năm. Trong thời gian kiểm tra, Tổ kiểm tra sẽ kiểm tra dựa trên báo cáo và tài liệu thực tế tại đơn vị, có ghi chép đầy đủ, cụ thể các nội dung làm việc vào biên bản để làm cơ sở đánh giá và đề xuất những giải pháp phù hợp để thực hiện công tác cải cách hành chính tốt hơn trong thời gian tới.

Nhìn chung, việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính mang ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu cải cách hành chính nhằm rà soát, đánh giá những mặt được, mặt chưa được và ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức là đối tượng thực hiện thủ tục hành chính để kịp thời phát hiện, xây dựng phương án loại bỏ hoặc chỉnh sửa những thủ tục hành chính không phù hợp, hoặc còn phức tạp gây phiền hà cho các cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện thủ tục hành chính và đề xuất các giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính phù hợp và hiệu quả hơn./.

Đính kèm: 

- Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Xem chi tiết)

- Kế hoạch số 105/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 7/4/22020 (Xem chi tiết)

                                                                   Văn phòng Sở

 


Tin liên quan
Vị trí ASEAN trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc    20/10/2020
Triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ    15/10/2020
Hợp tác là dòng chảy chính trong quan hệ giữa Trung Quốc với các nước láng giềng    09/10/2020
Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ không còn cấp Bản xác nhận thay thế giấy chứng nhận Không cản trở việc kết hôn tại Việt Nam    08/10/2020
Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 06/10/2020)    08/10/2020
Chính sách mới của Trung Quốc về xuất nhập cảnh    05/10/2020
ASEAN cần sớm hoàn tất COC để hóa giải các tranh chấp ở Biển Đông    03/10/2020
Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 29/9/2020)    02/10/2020
Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 22/9/2020)    25/09/2020
RCEP kỳ vọng sẽ là WTO thứ hai cho các nước thành viên khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương    25/09/2020

Liên kết Liên kết