Truy cập nội dung luôn

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh sách tin - Danh mục tạm thời không có.

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021

Nhằm phát huy truyền thống yêu nước, động viên tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có những hoạt động cụ thể, thiết thực đóng góp vào phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính", góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, ngày 20/01/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND xây dựng Kế hoạch phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" trên địa bàn tỉnh năm 2021.

 Mục đích, yêu cầu của kế hoạch là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, tạo động lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Phát huy tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về hiệu quả cải cách hành chính nhà nước.

Đối tượng thi đua gồm các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, kể cả Ban Quản lý các khu công nghiệp; các cơ quan thuộc ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh gồm: Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

    Thời gian thi đua chuyên đề "Đẩy mạnh cải cách hành chính" bắt đầu từ tháng 01 đến tháng 11 năm 2021. Nội dung thi đua có 07 tiêu chuẩn, gồm:

- Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật;

- Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính;

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Cải cách tài chính công;

- Hiện đại hóa hành chính.

Tiêu chí thi đua và bảng điểm sẽ thực hiện theo Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 do UBND tỉnh ban hành.

(Để biết thêm chi tiết, đề nghị xem toàn văn Kế hoạch số 12/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 20/01/2021 đính kèm)./.

Văn phòng

 

 


Tin liên quan
Một tuyến vận tải hàng hóa mới từ Việt Nam đến bờ đông Hoa Kỳ    23/03/2021
World Bank công bố dự báo về kinh tế Việt Nam năm 2021    23/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 22/3/2021    23/03/2021
Danh mục Dự án kêu gọi viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2020 đến hết năm 2025    23/03/2021
Trung Quốc cần cải thiện sức mạnh mềm để tạo niềm tin trong quan hệ với các nước ASEAN    22/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 19/3/2021    22/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 18/3/2021    19/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 17/3/2021    19/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 16/3/2021    19/03/2021
Xuất khẩu thép của Việt Nam tăng mạnh trong tháng 2/2021    19/03/2021

Liên kết Liên kết