Truy cập nội dung luôn

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tỉnh Tiền Giang ban hành kế hoạch nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh năm 2021 và những năm tiếp theo
Tỉnh Tiền Giang ban hành kế hoạch nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh năm 2021 và những năm tiếp theo

     Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 22/9/2021 về nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh của tỉnh Tiền...

Báo cáo về kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Ngoại vụ
Báo cáo về kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Ngoại vụ

Báo cáo số 917/BC-SNgV ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Sở Ngoại vụ về Kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 202...

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2020 của Sở Ngoại vụ
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2020 của Sở Ngoại vụ

Báo cáo số 841/BC-SNgV ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Sở Ngoại vụ về Công tác cải cách hành chính quý III năm 2020 ...

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2020 của Sở Ngoại vụ
Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2020 của Sở Ngoại vụ

​Báo cáo số 518/BC-SNgV ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Sở Ngoại vụ về công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 202...

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 của Sở Ngoại vụ
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 của Sở Ngoại vụ

Kế hoạch số 69/KH-SNgV ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Sở Ngoại vụ về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 ...

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết địnhvề việc Phê duyệt danh mục, lộ trình tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tiền Giang trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết địnhvề việc Phê duyệt danh mục, lộ trình tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tiền Giang trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021

​Nhằm đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp trong quá trình...

Nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính
Nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính

​Ngày 04/5/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối vớ...

Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang" năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang" năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/4/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền...

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2020 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2020
Báo cáo số 303/BC-SNgV ngày 17/3/2020 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2020 (Xem chi tiết tại đây)
Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành...
Tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020 Tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020
Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020 (Xem chi tiết tại đây)
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020 tại Sở Ngoại vụ Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020 tại Sở Ngoại vụ
Phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2020 tại Sở Ngoại vụ Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 31/01/2020 của Sở Ngoại vụ (Xem chi tiết tại đây)
Công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 Công tác cải cách hành chính quý I năm 2020
Báo cáo số 206/BC-SNgV ngày 26/02/2020 của Sở Ngoại vụ về Công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 (Xem chi tiết tại đây)

Liên kết Liên kết