Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Tổng quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội Tiền Giang năm 2020

Chỉ còn không ít ngày nữa là năm 2020 sẽ qua đi, một năm với bộn bề những khó khăn, thách thức, nhất là tác động kép từ đợt hạn, mặn và đại dịch Covid-19 ngay từ những tháng đầu năm. Có lúc tưởng chừng tỉnh Tiền Giang sẽ không vượt qua khỏi đại hạn và dịch bệnh, nhưng với sự đồng lòng và quyết tâm cao của các cấp chính quyền, người dân và doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 vẫn tiếp tục phát triển ổn định, mặc dù có một số chỉ tiêu phát triển không đạt kế hoạch đề ra, nhưng qui mô kinh tế của tỉnh vẫn nằm trong tốp đầu của khu vực ĐBSCL. Cụ thể kết quả thực hiện một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

- Tăng trưởng kinh tế: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 ước tăng 1,5% (kế hoạch đề ra tăng 7,0-7,5%), giảm 5 điểm % so năm 2019. Trong đó, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp giảm 1% (kế hoạch tăng 3,3-3,5%); khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,1% (kế hoạch tăng 12,4-13,4%); khu vực dịch vụ tăng 2,0% (kế hoạch tăng 6,3-6,7%). Tổng GRDP (giá hiện hành) năm 2020 ước 101.728 tỷ đồng (~4,42 tỷ USD); GRDP bình quân đầu người đạt 57,4 triệu đồng (kế hoạch 55,3 triệu đồng), tăng 2,1 triệu đồng so năm 2019. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn theo hướng tích cực, trong đó tỷ trọng khu vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 38,6% (bằng với cùng kỳ năm 2019); khu vực công nghiệp, xây dựng tăng từ 26,8% lên 26,9%; khu vực dịch vụ gần như không thay đổi.

- Về sản xuất nông nghiệp và thủy sản: Dự kiến sản lượng lương thực đạt khoảng 822,5 ngàn tấn, đạt khoảng 78% kế hoạch và giảm 27,9% so năm 2019. Sản lượng trái cây trên 1,56 triệu tấn, đạt 91,3% kế hoạch, giảm 5,7% so cùng kỳ. Tính đến thời điểm 01/11/2020, tổng đàn gia súc, gia cầm của tỉnh như sau: đàn bò 119,5 ngàn con, giảm 0,8%; đàn lợn 263 ngàn con, giảm 28%; đàn gia cầm 17,6 triệu con, tăng 14,2% so cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 300,6 ngàn tấn, giảm 6,1% so năm 2019. Về xây dựng nông thôn mới, trong tháng 11 có thêm 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến cuối tháng 11 là 114/143 xã, chiếm 79,7% tổng số xã trên phạm vi toàn tỉnh. Theo lộ trình, đến cuối năm 2020, tỉnh có thêm 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là 119/143 xã, chiếm 83,2%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Có 03 đô thị: thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và thị xã Cai Lậy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 02 huyện: Chợ Gạo và Gò Công Đông đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

- Về công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện được 105.682 tỷ đồng (~4,6 tỷ USD), tăng 9,2% so năm 2019; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5% so với cùng kỳ. Về tình hình phát triển các Khu, Cụm công nghiệp (KCN, CCN), Tiền Giang được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương quy hoạch 07 KCN với tổng diện tích đất quy hoạch là 2.083,5 ha, trong đó có 04 KCN đã đi vào hoạt động với diện tích 1.101,5 ha, chiếm 52,9% diện tích quy hoạch. Đến nay các KCN thu hút được 107 dự án (trong đó có 76 dự án FDI) với tổng vốn đầu tư trên 2,3 tỷ USD và 5.080 tỷ đồng; diện tích cho thuê đạt tỷ lệ 70,8% và giải quyết việc làm cho khoảng 87.667 lao động. Về các CCN, đã có 09 CCN được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích là 344 ha, trong đó có 05 CCN đã có chủ đầu tư. Tính đến thời điểm hiện tại đã thu hút được 79 dự án thứ cấp (trong đó có 06 dự án FDI), với diện tích cho thuê đạt tỷ lệ 38,5% và tổng vốn đầu tư đăng ký là 5.626,6 tỷ đồng, thu hút 16.418 lao động.

- Về hoạt động thương mại - du lịch: Tổng doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước thực hiện 65.000 tỷ đồng (~2,82 tỷ USD), tăng 4,7% so cùng kỳ và đạt 95,6% kế hoạch năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Khách du lịch đến tỉnh lũy kế trong năm dự kiến là 800 ngàn lượt khách, giảm 60,5% so cùng kỳ và đạt 21,5% kế hoạch năm; trong đó, khách quốc tế 200 ngàn lượt khách, giảm 69,3% so cùng kỳ và đạt 22,47% kế hoạch năm. Tổng doanh thu dịch vụ du lịch trong 11 tháng đạt 10.962 tỷ đồng (~476,6 triệu USD), giảm 6,9% so cùng kỳ.

- Về xuất - nhập khẩu: Dự kiến kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả năm đạt khoảng 3 tỷ USD, giảm 1,8% so cùng kỳ và đạt 88,2% kế hoạch năm. Về thị trường xuất khẩu, Châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao 43%, giảm 8,7% so cùng kỳ; Châu Mỹ - 35,6%, giảm 20% so cùng kỳ; Châu Âu - 17,6%, giảm 10,9% so cùng kỳ; còn lại Châu Đại Dương và Châu Phi chiếm tỷ trọng nhỏ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là ống đồng, hàng may mặc, giày da, túi xách, sản phẩm nhựa...

Về nhập khẩu, dự kiến cả năm 2020 đạt 1,8 tỷ USD, giảm 9,5% so cùng kỳ và đạt 90% kế hoạch năm. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: nguyên liệu đồng (chiếm 39%), nguyên phụ liệu may, da giày, túi xách (14%), vải nguyên liệu (14,7%), còn lại nguyên vật liệu (thức ăn gia súc, nguyên liệu dược phẩm, chất dẻo nguyên liệu...).

- Về thu, chi ngân sách: Thu ngân sách nhà nước cả năm trên địa bàn tỉnh dự kiến là 10.843 tỷ đồng (~471,43 triệu USD), đạt 97,5% dự toán và giảm 3,7% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách nhà nước dự kiến là 19.917 tỷ đồng (~866 triệu USD), đạt 144,7% so dự toán năm và tăng 7,8% so cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển thực hiện 5.529,6 tỷ đồng (~240,4 triệu USD), đạt 122,7% dự toán năm, tăng 26,5% so cùng kỳ.

- Về tín dụng ngân hàng: Hoạt động của hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tiếp tục đảm bảo ổn định và có bước tăng trưởng so cùng kỳ mặc dù chịu nhiều tác động từ dịch bệnh Covid-19. Ước cả năm, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 76.391 tỷ đồng (~3,32 tỷ USD), tăng 10% so cùng kỳ; tổng dư nợ đạt 64.198 tỷ đồng (~2,79 tỷ USD), tăng 14% so với năm 2019; trong đó tỷ lệ nợ xấu là 1,79%, trong giới hạn an toàn.

- Về phát triển doanh nghiệp (DN): Tính đến cuối tháng 12/2020, có 750 doanh nghiệp được thành lập mới trên địa bàn tỉnh, tăng 12% so năm 2019, với tổng vốn đăng ký là 6.000 tỷ đồng (~260,86 triệu USD). Riêng số đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới là 1.200 đơn vị, tăng 98% so với năm 2019. Tính đến cuối năm 2020, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là 6.279 doanh nghiệp, vượt mục tiêu Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy đề ra (đến năm 2020, toàn tỉnh có trên 5.000 doanh nghiệp). Tổng số hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh trong tháng 11 là 540 hộ, lũy kế số hộ kinh doanh đăng ký mới trên địa bàn toàn tỉnh đến cuối 11/2020 là 4.800 hộ, tăng 25%  so cùng kỳ 2019.

- Về thu hút đầu tư: Dự kiến năm 2020, tỉnh thu hút được 37 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 17.779 tỷ đồng (~773 triệu USD), trong đó có 26 dự án đầu tư trong nước với vốn đầu tư là 14.570 tỷ đồng (~633,47 triệu USD) và 11 dự án nước ngoài với vốn đầu tư là 3.209 tỷ đồng (~139,5 triệu USD); có 10 dự án đăng ký tăng vốn 1.110 tỷ đồng. Nâng tổng vốn đầu tư thu hút mới và tăng thêm năm 2020 đạt 18.889 tỷ đồng (~821,26 triệu USD), tăng 33,5% so với năm 2019. Có một số dự án lớn như: Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1 với vốn đầu tư 4.464 tỷ đồng (~194 triệu USD), Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2 với vốn đầu tư 2.242 tỷ đồng (~97,47 triệu USD), Dự án Bến cảng - Tổng kho xăng dầu - Khí hóa lỏng và các sản phẩm sau dầu mỏ DKC Tiền Giang vốn đầu tư 3.646 tỷ đồng (~158,5 triệu USD),...

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Mặc dù chịu nhiều tác động từ dịch bệnh, hạn mặn và suy giảm kinh tế như nêu trên, nhưng các lĩnh vực văn hóa - xã hội đều diễn ra theo kế hoạch được giao và tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Cụ thể như: Ngành giáo dục đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020. Tỷ lệ học sinh huy động so dân số trong độ tuổi ở các bậc học đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Ngành y tế tiếp tục tập trung các giải pháp phù hợp, đồng bộ để phòng chống dịch bệnh cả bên trong và bên ngoài xâm nhập vào trong nước. Tính đến giữa tháng 12, tỉnh đã nhận cách ly 11 đợt từ nước ngoài về với tổng số là 2.616 công dân; hiện đang phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục theo dõi sức khỏe 233 công dân Việt Nam từ Singapore về cách ly tại cơ sở Trường Quân sự tỉnh cũ từ ngày 7/12/2020. Đồng thời tiếp tục giám sát và theo dõi sức khỏe của người dân cũng như cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh sau ca lây nhiễm tại TP. HCM. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, thông tin tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động tập trung chào mừng các ngày lễ, Tết và các sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, nhất là tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  Công tác an sinh xã hội được tích cực triển khai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, trọng tâm là giúp đỡ những đối tượng khó khăn bị mất việc làm, giảm thu nhập vượt qua dịch bệnh, đảm bảo không ai bị bỏ lại sau. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, kịp thời chi trả đầy đủ chế độ trợ cấp ưu đãi người có công; tổ chức và phục vụ tốt công tác thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp tết cổ truyền, các ngày lễ lớn. Làm tốt công tác vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Bên cạnh những kết quả như nêu trên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo ổn định, không có các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn; các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, giảng dạy và học tập, vui chơi giải trí, bảo vệ và khai thác tài nguyên và môi trường, công tác tư pháp, thanh tra, cải cách hành chính, nội vụ, ngoại vụ... đã hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ của kế hoạch năm và tiếp tục đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh từ bên trong và bên ngoài xâm nhập vào.

Năm 2020 đã đi qua trong điều kiện hết sức khó khăn như nêu trên, nhất là những tháng đầu năm. Nhưng nhờ sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đảm bảo ổn định và tạo ra nền tảng khá vững chắc cho năm 2021. Năm 2020, tỉnh cũng đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Với các nhân tố mới thuận lợi, kỳ vọng năm 2021, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sẽ tiếp tục khởi sắc và ngày càng hội nhập thành công vào khu vực và thế giới./.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Tiền Giang

 

Tin liên quan
Việt Nam là nơi làm tổ cho những gã khổng lồ điện tử toàn cầu    04/03/2021
Có quá nhiều thách thức trong quá trình trỗi dậy toàn cầu của Trung Quốc    04/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 03/3/2021    04/03/2021
Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Cụm Công nghiệp Thạnh Tân, huyện Tân Phước    04/03/2021
Hội nghị thường niên với các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh    04/03/2021
Tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác giữa tỉnh Tiền Giang và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh    04/03/2021
Diễn đàn về hợp tác kinh doanh bền vững Hà Lan - Việt Nam dành cho Đồng bằng sông Cửu Long    04/03/2021
ÐIỂM TIN ÐỐI NGOẠI ÐỊA PHƯƠNG - OUTSTANDING DIPLOMATIC ACTIVITIES OF TIEN GIANG    04/03/2021
Tiền Giang khai trương điểm bán sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại Phường 6, thành phố Mỹ Tho    03/03/2021
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang tháng 01 năm 2021    03/03/2021

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 19
  Tổng lượt truy cập: 167831