Truy cập nội dung luôn

Chi tiết bài viết

LUẬT THANH NIÊN CỦA SINGAPORE

Hiện nay, trong hệ thống văn bản pháp luật của Singapore không có đạo luật nào tương tự như Luật Thanh niên 2005 hoặc dự thảo Luật Thanh niên sửa đổi đang được thảo luận của Việt Nam. Có một đạo luật tên là "Đạo luật về trẻ em và người trẻ tuổi" (Children and Young Persons Act) ban hành năm 1993 và được sửa đổi lần gần đây nhất là năm 2011. Tuy nhiên, đối tượng "trẻ em" được định nghĩa trong Luật này là người dưới 14 tuổi, và "người trẻ tuổi" là từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, như vậy không phải là đối tượng "thanh niên" như quy định của Việt Nam trong Luật thanh niên là từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi. Phần đầu của Đạo luật này nêu rõ: "Đạo luật về trẻ em và người trẻ tuổi của Singapore quy định về việc chăm sóc, quan tâm, bảo vệ và phục hồi đối với trẻ em và người trẻ tuổi - những người cần sự quan tâm bảo vệ và phục hồi đó, quy định về mái ấm cho trẻ em và người trẻ tuổi và để củng cố quy định pháp luật liên quan đến trẻ em và người trẻ tuổi".

Căn cứ thực tế triển khai chính sách đối với thanh niên ở Singapore, có thể tham khảo một số quy định/chính sách/thảo luận chính sách về thanh niên của Singapore thông qua tìm hiểu chức năng và hoạt động của Hội đồng thanh niên quốc gia (National Youth Council - NYC) - một đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên (MCCY) như sau[1]:

1. NYC định nghĩa thanh niên (youths) là những người trong độ tuổi từ 15-35.

2. Ngày thanh niên là ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 7 hàng năm. Tháng 7 được quy định là Tháng thanh niên.

3. Các tổ chức của thanh niên là các tổ chức phục vụ nhu cầu và lợi ích của thanh niên thông qua các hoạt động, chương trình, các dự án cấp kinh phí và các dịch vụ hỗ trợ khác. Trong đó bao gồm cả các tổ chức có các chi nhánh hoặc bộ phận có liên hệ trực tiếp với thanh niên.

4. Bộ chủ quản về vấn đề thanh niên là Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên.

5. Vai trò của NYC:

+ NYC là cơ quan cấp quốc gia về phát triển thanh niên toàn diện tại Singapore. Thông qua các chương trình và sáng kiến như Đoàn thanh niên Singapore, Singapore hướng ra bên ngoài và Dự án Hành trình thanh niên, NYC phát triển những người Singapore trẻ tuổi để trở thành những người đóng góp tích cực cho xã hội. NYC đưa ra các sáng kiến, tài trợ, tạo điều kiện, phát triển và điều phối các chương trình quốc gia để hỗ trợ các tổ chức của thanh niên nhằm tạo ra một lực lượng thanh niên mạnh mẽ, kết nối cao và bền vững.

+ Phương châm hoạt động của NYC: "Tại NYC, chúng tôi tin tưởng vào một thế giới trong đó những người trẻ được tôn trọng và được lắng nghe, có khả năng gây ảnh hưởng và đem lại thay đổi cho thế giới. Cùng với các đối tác, chúng tôi phát triển một lực lượng thanh niên sẵn sàng cho tương lai - những người cam kết công hiến cho Singapore bằng cách có được trong mình một trái tim để phục vụ, để tự cường và một tinh thần doanh nghiệp".

+ Thành viên của NYC hiện nay gồm: (i) Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên và (ii) 25 thành viên mang tính đại diện cho thanh niên trong hầu khắp các lĩnh vực có sự tham gia của thanh niên như 01 Quốc vụ khanh cao cấp (Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên và Bộ Thông tin-Truyền thông) kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng, 01 Quốc vụ khanh cao cấp (Bộ Giao thông và Bộ Thông tin Truyền thông), 01 Thứ trưởng chính vụ (Bộ Giao thông và Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên), 01 Thứ trưởng chính vụ (Bộ Nội vụ và Bộ Y tế)[2], 02 nghị sỹ quốc hội, 01 cấp Vụ Bộ Giáo dục (phụ trách phát triển học sinh, sinh viên), các đại diện đến từ các tổ chức, hội đoàn, câu lạc bộ của thanh niên (thể thao truyền thống, thể thao mạng và trò chơi trực tuyến, tài năng trẻ, hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương…), đại diện của Facebook, đại diện tổ chức tôn giáo…

+ Bộ máy quản lý điều hành của NYC gồm: 01 Giám đốc điều hành (CEO), 02 phó Giám đốc điều hành, bên dưới có giám đốc các bộ phận[3].

6. Về các dự án cấp kinh phí của NYC: kinh phí có thể được huy động từ Quỹ Young Change Makers, National Youth Fund, Singapore-ASEAN Youth Fund, hoặc Youth Expedition tùy vào tính chất, mục tiêu của từng dự án như dự án nhằm phục vụ cộng đồng địa phương, dự án để triển khai hỗ trợ các sáng kiến, dự án trong nhằm thúc đẩy sự kết nối thanh niên Asean… Muốn biết dự án của mình có khả năng tiếp cận với nguồn kinh phí nào, người thanh niên có thể viết cho grantmgmt_enquiries@nyc.gov.sg để được tư vấn. NYC cũng lập một cổng thông tin điện tử NYC Resource Portal để thanh niên Singapore có thể đăng ký xin cấp kinh phí.

7. Đối tượng tham gia các chương trình của NYC: Tùy từng loại chương trình, bất cứ thanh niên Singapore nào cũng có thể tham gia nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn của chương trình (ví dụ như tiêu chí thường xuyên tham gia các hoạt động của cộng đồng). Tuy nhiên, đối với một số sáng kiến khác, như Đối thoại với Thủ tướng, người thanh niên đó phải được tổ chức/đơn vị chủ quản cử tham dự.

8. Tại cuộc thảo luận về ngân sách năm 2019 tại kỳ họp tháng 3/2019 của Quốc hội, Quốc vụ khanh cao cấp kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng thanh niên quốc gia đã trình bày trước Quốc hội về sáng kiến thành lập một ban gồm 16 thành viên là các CEOs, các doanh nghiệp, một nhạc sỹ và các nhà hoạt động xã hội đứng đầu là Quốc vụ khanh cao cấp Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên Sim An và Giám đốc điều hành và đồng sáng lập tập đoàn Timbre Group ông Edward Chia để xây dựng Tầm nhìn về thanh niên Singapore đến năm 2025 và chương trình hành động để đạt được tầm nhìn đó (có tên gọi là SG Youth Action Plan)[4], trong đó xác định một loạt các lĩnh vực ưu tiên đối với thanh niên cho từ công ăn việc làm cho đến sức khỏe tâm lý, về sự phát triển xã hội bao trùm và các biện pháp để làm sao thanh niên có tiếng nói lớn hơn trong việc định hình tương lai của đất nước[5]. Ban này sẽ có trách nhiệm liên hệ với thanh niên, tìm hiểu những mơ ước và nguyện vọng của họ về một nước Singapore đến năm 2025 để từ đó đưa ra các khuyến nghị chinh sách. Giai đoạn 1 từ tháng 5-7/2019, sẽ diễn ra các cuộc đối thoại (trực tuyến và không trực tuyến) để thảo luận về các chủ đề liên quan đến tương lai của đất nước. Giai đoạn 2 từ tháng 8/2019-3/2020 sẽ kêu gọi thanh niên tham gia vào các dự án và khuyến nghị chính sách dựa trên thông tin và phản hồi thu thập được từ vòng 1.

Như vậy, tuy không có luật riêng về thanh niên, song cơ chế/chính sách đối với thanh niên vẫn được Singapore triển khai rất tích cực, hiệu quả trong đó vai trò của thanh niên được nhận thức lại trong bối cảnh một xã hội đang thay đổi, tiếng nói của thanh niên được quan tâm lắng nghe, vai trò của thanh niên được đề cao trong việc định hình tương lại của đất nước. Nhà nước luôn kịp thời tạo ra nền tảng, sân chơi, diễn đàn cho thanh niên đóng góp qua những chính sách, dự án, chương trình hành động cụ thể, khả thi và đảm bảo bằng nguồn lực để triển khai thực hiện./.

Sở Ngoại vụ tổng hợp tin các báo

 


[1] Xem thêm tại địa chỉ https://www.nyc.gov.sg/en/faqs/

[2] c vị trí Bộ trưởng, Quốc vụ khanh cao cấp, Thứ trưởng chính vụ đều chính trị gia nghị sỹ quốc hội tại khu vực cử tri nhất định. nghị sỹ tại khu vực bầu cử thường xuyên gặp gỡ với người n, c vị nh đạo y ng dễ ng nắm bắt được m nguyện vọng của người n i chung tầng lớp thanh niên i chung

[3] Chi tiết xem tại https://www.nyc.gov.sg/en/about-us/#management

[4] Chương trình nh động SG Youth Actionn Plan sự tiếp nối của Chương trình Đối thoại với thanh niên (Youth Conversations dialogue series) đã thu t n 8.000 thanh niên tham gia m 2018 đthảo luận về c chủ đnhư bất nh đẳng hội i trường bền vững. m 2019 y, đối thoại sẽ tập trung o chủ đnền tảng kỹ thuật số mới. do sự nổi n của ng nghệ kỹ thuật số mạng hội đã m thay đổi ch thanh niên sản xuất tiêu thụ ng a, sử dụng dịch vụ thông tin ng như ch liên hệ giữa họ với nhau, ch họ m ra ý nghĩa bản sắc. Điều y không chỉ tạo ra sự đa dạng n tạo ra sự khác biệt ngày ng gia ng về giá trị sự lựa chọn giữa c thế hệ. Do vậy hội cần phải nhận thức được sự thay đổi y trong thanh niên ứng xử phù hợp.

[5] Trước mắt Chương trình nh động đang u gọi c ng kiến của thanh niên nhằm cải tạo khu vực Somerset, một phần trong kế hoạch cải tạo đường Orchard Road đbiến đây thực sự nh đai thanh niên (Youth Belt) – một không gian của thanh niên. Về phía quan nhà ớc, Bộ n a, Cộng đồng Thanh niên chủ trì phối hợp với Cục Du lịch Singapore quan phát triển đô thị Singapore về dự án y

Tin liên quan
LUẬT XÂY DỰNG CỦA PHÁP    12/11/2019
Vai trò ASEAN trong chiến thương mại Mỹ - Trung    12/11/2019
LUẬT QUẢN LÝ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP CỦA CANADA    12/11/2019
Nỗi lo thường trực của các nước vì các đập thủy điện ở thượng nguồn    11/11/2019
Vì sao các nước ngày càng thận trọng với cường quốc mới nổi?    11/11/2019
LUẬT QUẢN LÝ THẢM HỌA CỦA CAMPUCHIA    11/11/2019
Ngân hàng Phát triển Châu Á và các dự án cơ sở hạ tầng xanh cho khu vực ASEAN    11/11/2019
Các nước ASEAN kết thúc Hội nghị Cấp cao Bangkok lần 35    11/11/2019
WTO ra phán quyết cho phép Trung Quốc đánh thuế đối với 3,6 tỷ USD hàng hóa của Mỹ    11/11/2019
Kinh tế toàn cầu năm 2019 có 5 điểm tốt và 6 điểm xấu    11/11/2019

Liên kết Liên kết