Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Hỏi - đáp về quy trình nhập quốc tịch Việt Nam của người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài
22/11/2021

Câu hỏi: Tôi có quốc tịch Pháp, tôi đã sinh sống và làm việc ở Việt Nam được vừa đủ 05 năm, tuy nhiên thẻ thường trú của tôi chỉ mới được 04 năm hơn. Tôi đã lấy vợ là người Việt Nam, tôi muốn hỏi tôi đã được nhập tịch Việt Nam chưa?

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn: Theo như nội dung thư bạn trình bày, bạn đang muốn nhập quốc tịch Việt Nam. Với trường hợp của bạn, để được nhập quốc tịch Việt Nam, bạn cần đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

Căn cứ cơ sở pháp lý: Luật Quốc tịch năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014.

Tại khoản 1 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 có quy định về điều kiện nhập tịch Việt Nam cụ thể như sau:

“Điều 19. Điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam

1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;

d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;

đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Như vậy, trường hợp bạn có vợ là công dân Việt Nam thì bạn chỉ cần đáp ứng các điều kiện tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 19 nêu trên là được nhập quốc tịch Việt Nam mà không cần đáp ứng điều kiện về thời gian thường trú tại Việt Nam.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc. Việc đưa ra nội dung tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do độc giả cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trân trọng./.

Liên kết Liên kết