Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Hỏi - đáp về quy trình xin giữ quốc tịch Việt Nam (song tịch) của người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài
22/11/2021

Câu hỏi: Tôi đã lập gia đình, hiện đang sinh sống ở Thụy Điển từ năm 2007. Tôi đã nhập quốc tịch Thụy Điển và hộ chiếu Việt Nam của tôi đã hết hạn năm 2010. Tôi muốn giữ quốc tịch Việt Nam thì phải làm như thế nào?

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Nội dung tư vấn:

Căn cứ cơ sở pháp lý: Luật Quốc tịch năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014.

Tại khoản 2 Điều 13 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 sửa đổi, bổ sung tại Luật số 56/2014/QH13 ngày 24/06/2014 có quy định cụ thể như sau:

“Điều 13. Người có quốc tịch Việt Nam

1. Người có quốc tịch Việt Nam bao gồm người đang có quốc tịch Việt Nam cho đến ngày Luật này có hiệu lực và người có quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này.

2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực (01/7/2009) thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 11 của Luật này (Giấy khai sinh; trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ; Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu Việt Nam; Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam; Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài; Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi) thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam.”

Đối chiếu với các quy định nêu trên cho thấy, bạn là người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước ngày 01/7/2009, có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam, tuy nhiên giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (Hộ chiếu Việt Nam) của bạn đã hết hạn nên bạn cần đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở Thụy Điển để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam theo quy định.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc. Việc đưa ra nội dung tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do độc giả cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trân trọng./.

Liên kết Liên kết