Truy cập nội dung luôn

Nội dung bài viết

Hội thảo trực tuyến về Tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản ngày 13-16/4/2021
02/04/2021

Thời gian diễn ra: 13-16/4/2021

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Hình thức: Trực tuyến

Xem thông tin chi tiết tại đây

Link đăng ký tham dự tại đây

 

 

Liên kết Liên kết