Truy cập nội dung luôn

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

Công khai tài sản công

Tin liên quan
Công khai thực hiện dự toán thu chi Ngân sách 9 tháng năm 2020    20/10/2020
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại, Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang    14/08/2020
Thông báo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 2 năm 2020 của Trung tâm Dịch vụ đối ngoại    22/07/2020
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 1 năm 2020    08/07/2020
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2020    08/07/2020
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NGUỒN KHÁC NĂM 2017    03/07/2020
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017 CỦA SỞ NGOẠI VỤ    03/07/2020
DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2019    03/07/2020
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 CỦA SỞ NGOẠI VỤ    03/07/2020
Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý III năm 2019    03/07/2020

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 51
  Tổng lượt truy cập: 99909