Truy cập nội dung luôn

Danh bạ CBCCVC Danh bạ CBCCVC

 

          DANH BẠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC SỞ NGOẠI VỤ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

@tiengiang.gov.vn

 BAN GIÁM ĐỐC

1

 Lưu Văn Phi

Giám đốc

02733. 978 567

luuvanphi

2

 Nguyễn Văn Công

Phó Giám đốc

02733. 978 589

ngvancong

 VĂN PHÒNG SỞ

3

 Nguyễn Thị Minh Châu

Chánh Văn phòng

02733. 971 223

nguyenthiminhchau

4

 Lê Thị Thúy Hằng

Kế toán trưởng

lethithuyhang

5  Nguyễn Thị Kim Duyên Chuyên viên nguyenthikimduyen

6

 Lê Ngọc Bích Trân

Chuyên viên

lengocbichtran

7 Nguyễn Thị Hà Tranh Tạp vụ    
 PHÒNG LÃNH SỰ VÀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

8

 Lương Ngọc Dung

Trưởng phòng

02733. 978 587

luongngocdung

9

 Trương Thanh Phong

Phó Trưởng phòng

truongthanhphong

10

 Võ Thanh Minh Thư

Chuyên viên

vothanhminhthu

11

 Phạm Thị Mỹ Duyên

Chuyên viên

phamthimyduyen

 PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

12

 Dương Thị Hồng Gấm

Trưởng phòng

02733. 978 588

duongthihonggam

13  Nguyễn Đình Khắc Huy Phó Trưởng phòng nguyendinhkhachuy
14  Dương Thị Hồng Vân Chuyên viên duongthihongvan
 THANH TRA
15  Trương Thanh Phong Thanh tra 0372.693.850 truongthanhphong

 TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI

    16  Lê Thị Thuỷ Tiên  Kế toán  0919.522.809 lethithuytien
    17  Huỳnh Minh Đạt  Chuyên viên  0378.893.727 huynhminhdat
 

 

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 166
  Tổng lượt truy cập: 201278