Truy cập nội dung luôn

Góp ý Dự thảo Góp ý Dự thảo

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Lấy ý kiến bãi bỏ văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành

Ngày bắt đầu 19-12-2016 Ngày hết hạn 11-01-2017

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 12-09-2016 Ngày hết hạn 24-09-2016

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn

Liên kết Liên kết