Truy cập nội dung luôn

Góp ý Dự thảo Góp ý Dự thảo

←Trở về
Thông tin dự thảo văn bản

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Ngoại vụ

Trích yếu:Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Ngoại vụ
Tóm tắt:

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Ngoại vụ:

- Công văn số 433/SNgV-VP ngày 29/4/2020 của Sở Ngoại vụ về việc lấy ý kiến (Xem chi tiết)

- Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Ngoại vụ


Đơn vị: SoNgoaivu
Ngày bắt đầu: 29-04-2020 Ngày hết hạn: 29-05-2020

Liên kết Liên kết