Truy cập nội dung luôn

Hàn Quốc Hàn Quốc

Giới thiệu tổng quan về Hàn Quốc Giới thiệu tổng quan về Hàn Quốc
I. Khái quát - Tên nước:Đại Hàn Dân Quốc, gọi tắt là Hàn Quốc. Tên chính thức tiếng Anh là Republic of Korea (ROK). - Thủ đô:Xơ-un (Seoul), dân số 10,385 triệu người (04/2014). -...
Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc
I. Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao:22/12/1992. II. Những mốc lớn trong quá trình phát triển quan hệ - Trong chiến tranh Việt Nam, Hàn Quốc đưa 30 vạn quân sang Việt Nam tham gia...

Liên kết Liên kết