Truy cập nội dung luôn

Học tập và làm theo Bác Hồ Học tập và làm theo Bác Hồ

50 năm Di chúc của Bác Hồ vẫn mãi sáng soi 50 năm Di chúc của Bác Hồ vẫn mãi sáng soi
Tưởng niệm 50 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 – 02/9/2019), ôn lại lời căn dặn của Người trong Di chúc, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng tự soi rọi lại mình; phấn...
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, TỔ CHỨC VÀ ĐẠO ĐỨC ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG, TỔ CHỨC VÀ ĐẠO ĐỨC
Ngày 10 tháng 4 năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức tọa đàm với chủ đề "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức", có gần 100 đại...

Liên kết Liên kết