Truy cập nội dung luôn

Hỏi - đáp Hỏi - đáp

Hỏi - đáp Hỏi - đáp

QUY TRÌNH NVNONN CHẾT Ở NƯỚC NGOÀI, ĐEM VỀ ĐỊA PHƯƠNG CHÔN CẤT, MAI TÁNG? QUY TRÌNH NVNONN CHẾT Ở NƯỚC NGOÀI, ĐEM VỀ ĐỊA PHƯƠNG CHÔN CẤT, MAI TÁNG?
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh sự; - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014; - Thông tư 01/2011/TT-BNG ngày 20/6/2011 của Bộ Ngoại giao quy định thủ tục...
QUY TRÌNH NVNONN, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CHẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ ĐƯA RA NƯỚC NGOÀI CHÔN CẤT, MAI TÁNG? QUY TRÌNH NVNONN, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CHẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ ĐƯA RA NƯỚC NGOÀI CHÔN CẤT, MAI TÁNG?
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh sự; - Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 có hiệu lực ngày 01/01/2017: Điều 71, 72, 73; - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014;...
QUY TRÌNH NVNONN, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CHẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ CHÔN CẤT TẠI ĐỊA PHƯƠNG? QUY TRÌNH NVNONN, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CHẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ CHÔN CẤT TẠI ĐỊA PHƯƠNG?
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh sự; - Bộ luật Dân sự 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014; - Nghị định số 123/2015/NĐ-CP...

Hỏi đáp Hỏi đáp

ĐẶT CÂU HỎI


Chuyên mục: *
Tiêu đề:*
Nội dung:*
Người hỏi:*
Địa chỉ:*
Email:
Điện thoại:*
Mã xác nhận:
Chữ để nhận dạng Tải lại ảnh số Tải lại ảnh số

Danh sách câu hỏi Danh sách câu hỏi

Tiêu đề:
Chuyên mục:      

Không tìm thấy câu hỏi nào!

Liên kết Liên kết