Truy cập nội dung luôn

Hỏi - đáp Hỏi - đáp

Hỏi - đáp Hỏi - đáp

QUY TRÌNH NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI MUA, CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT TẠI ĐỊA PHƯƠNG? QUY TRÌNH NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI MUA, CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT TẠI ĐỊA PHƯƠNG?
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Luật đất đai số 45/2013/QH13 năm 2013; - Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 năm 2014; - Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành...
QUY TRÌNH NGƯỜI VNONN ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI ĐỊA PHƯƠNG? QUY TRÌNH NGƯỜI VNONN ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI ĐỊA PHƯƠNG?
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Luật Cư trú (Luật số 81/2006/QH11, ngày 29/11/2006); - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú (Luật số 36/2013/QH13, ngày 20/6/2013); - Luật nhập cảnh,...
QUY TRÌNH NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ TẠI ĐỊA PHƯƠNG? QUY TRÌNH NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ TẠI ĐỊA PHƯƠNG?
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Luật Cư trú (Luật số 81/2006/QH11, ngày 29/11/2006); - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú (Luật số 36/2013/QH13, ngày 20/6/2013); - Luật nhập cảnh,...

Hỏi đáp Hỏi đáp

ĐẶT CÂU HỎI


Chuyên mục: *
Tiêu đề:*
Nội dung:*
Người hỏi:*
Địa chỉ:*
Email:
Điện thoại:*
Mã xác nhận:
Chữ để nhận dạng Tải lại ảnh số Tải lại ảnh số

Danh sách câu hỏi Danh sách câu hỏi

Tiêu đề:
Chuyên mục:      

Không tìm thấy câu hỏi nào!

Liên kết Liên kết