Truy cập nội dung luôn

Lịch tiếp công dân Lịch tiếp công dân

Lịch công tác tuần 4 (21.1-27.1.2019)

Tin liên quan
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2020 của Giám đốc Sở Ngoại vụ    07/02/2020
Lịch công tác tuần 4 (21.1-27.1.2019)    20/09/2019
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019    25/03/2019
Thông báo về việc cập nhật lịch tiếp công dân tháng 1, năm 2019 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở    25/03/2019
Thông báo cập nhật lịch tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở    25/03/2019
Thông báo Về việc cập nhật lịch tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở    30/10/2018
Quy chế Tiếp công dân của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang    13/04/2018
Nội quy tiếp công dân của Sở Ngoại vụ    13/04/2018
Thông báo về việc tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở    08/01/2018
Thông báo về việc tiếp công dân năm 2017    20/02/2017

Liên kết Liên kết