Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Định hướng tuyên truyền về các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 tại Tiền Giang

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng và cũng là năm có nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn trên phạm vi cả nước như: Đại hội đảng bộ các cấp tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2020); 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020); 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 -20/12/2020); 90 năm Ngày Xô Viết – Nghệ tĩnh (12/9/1930-12/9/2020); 80 năm Ngày Nam kỳ Khởi nghĩa (23/11/1940 -23/11/2020); 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 – 16/9/2020); 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 – 17/01/2020); 60 năm Ngày Chiến thắng Tua Hai (26/01/1960 -26/01/2020); 150 năm Ngày sinh Lênin (22/4/1870 – 22/4/2020), 200 năm Ngày sinh Ph. Ăng-ghen (28/11/1820 -28/11/2020), 202 năm Ngày sinh Các-Mác (5/5/1818 -5/5/2020); Kỷ niêm các ngày thành lập, ngày giải phóng tỉnh, ngày truyền thống của các sở, ban, ngành, đoàn thể,…  

(Quang cảnh Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam. Nguồn: Báo Ấp Bắc)

Để tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước… giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, qua đó góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 81-HD/BTGTU ngày 16/01/2020 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Hướng dẫn trên, các cấp, các ngành tiến hành xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực, an toàn, tiết kiệm phù hợp với từng đơn vị. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm như: tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học; gặp mặt, giao lưu với nhân chứng lịch sử, người có công với cách mạng, với Đảng, với nước; trao tặng huân chương, huy chương, bằng khen, huy hiệu Đảng; tổ chức tham quan di tích lịch sử, hành hương về nguồn, các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn"…, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, tạo không khí phấn khởi, thuận lợi để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

                                                                                       N.D


Tin liên quan
Việt Nam là nơi làm tổ cho những gã khổng lồ điện tử toàn cầu    04/03/2021
Có quá nhiều thách thức trong quá trình trỗi dậy toàn cầu của Trung Quốc    04/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 03/3/2021    04/03/2021
Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Cụm Công nghiệp Thạnh Tân, huyện Tân Phước    04/03/2021
Hội nghị thường niên với các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh    04/03/2021
Tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác giữa tỉnh Tiền Giang và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh    04/03/2021
Diễn đàn về hợp tác kinh doanh bền vững Hà Lan - Việt Nam dành cho Đồng bằng sông Cửu Long    04/03/2021
ÐIỂM TIN ÐỐI NGOẠI ÐỊA PHƯƠNG - OUTSTANDING DIPLOMATIC ACTIVITIES OF TIEN GIANG    04/03/2021
Tiền Giang khai trương điểm bán sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại Phường 6, thành phố Mỹ Tho    03/03/2021
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang tháng 01 năm 2021    03/03/2021

Liên kết Liên kết