Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Công ước chống tra tấn và các qui định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về Công ước chống tra tấn, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 26/02/2021 triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021.

Kế hoạch này nhằm tiếp tục phổ biến rộng rãi nội dung Công ước chống tra tấn và các qui định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong thực hiện các quy định về phòng, chống tra tấn.

Những hình thức chính thực hiện tuyên truyền phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn:

- Tiếp tục đăng tải, cập nhật trên Trang phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang; Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương về nội dung cơ bản và những quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo đối với con người…

- Biên soạn và phát hành tài liệu sinh hoạt Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nội dung tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, triển khai luật có lồng ghép triển khai pháp luật về phòng, chống tra tấn để tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Tại Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp là đầu mối thực hiện, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch và tổ chức Hội nghị triển khai luật theo quy định.

Quang cảnh Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Tỉnh Đoàn

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công thực hiện tại Đề án để chủ động và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch./.

Mỹ Duyên tổng hợp

 

(Đính kèm Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 26/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

 

 


Tin liên quan
Một tuyến vận tải hàng hóa mới từ Việt Nam đến bờ đông Hoa Kỳ    23/03/2021
World Bank công bố dự báo về kinh tế Việt Nam năm 2021    23/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 22/3/2021    23/03/2021
Danh mục Dự án kêu gọi viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2020 đến hết năm 2025    23/03/2021
Trung Quốc cần cải thiện sức mạnh mềm để tạo niềm tin trong quan hệ với các nước ASEAN    22/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 19/3/2021    22/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 18/3/2021    19/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 17/3/2021    19/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 16/3/2021    19/03/2021
Xuất khẩu thép của Việt Nam tăng mạnh trong tháng 2/2021    19/03/2021

Liên kết Liên kết