Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Học giả Trung Quốc đánh giá về năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam

Tạp chí Tri thức Thế giới kỳ 3/2021 đăng bài phân tích của Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu An ninh chiến lược quốc tế, Phó Giáo sư Khoa Chính trị quốc tế Học viện Quan hệ quốc tế Trung Quốc Lý Xuân Hạ cho biết trên cương vị là nước Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Việt Nam đã dẫn dắt ASEAN cùng ứng phó với dịch bệnh, thúc đẩy kinh tế phục hồi, tăng cường sức mạnh đoàn kết trong khối, đồng thời cũng nâng cao vai trò ảnh hưởng của Việt Nam trong ASEAN. Đáng chú ý, bên cạnh việc giương cao ngọn cờ phòng chống dịch bệnh, Việt Nam cũng không ngừng thúc đẩy xây dựng trật tự an ninh khu vực phù hợp với lợi ích bản thân, đồng tời tận dụng vai trò là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiếp tục thúc đẩy "hợp pháp hóa" lập trường của Việt Nam trong những vấn đề khu vực.

(Ảnh: http://baochinhphu.vn/)

Dẫn dắt ASEAN hợp tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao vai trò ảnh hưởng của Việt Nam trong ASEAN.

Không lâu sau khi Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN, dịch bệnh Covid-19 đã trở thành chủ đề chính trong các hoạt động của khu vực và quốc tế, đồng thời cũng làm thay đổi các kế hoạch trong năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam. Ngay từ ngày 14/2/2020, Việt Nam đã đưa ra phát biểu trên danh nghĩa Chủ tịch luân phiên ASEAN, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết và hợp tác trong nội khối ASEAN. Sau đó, Ủy ban Điều phối ASEAN đã tổ chức hội nghị để thảo luận các bước tiếp theo, điều này đã được Bộ trưởng các nước ASEAN hưởng ứng nhanh chóng. Ngoài việc Bộ Y tế các nước tiến hành thông báo định kỳ, Việt Nam còn đi đầu trong việc dẫn dắt các nước xây dựng Nhóm công tác liên Bộ bao gồm Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải…, đề xuất thành lập Quỹ ASEAN ứng phó dịch bệnh Covid-19, Kho Dự phòng vật tư y tế khẩn cấp khu vực.

Trong việc dẫn dắt ASEAN phục hồi kinh tế, thúc đẩy khu vực phát triển bền vững, Việt Nam đã chủ trì Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và một loạt các Hội nghị liên quan, thông qua hơn 80 văn kiện, trở thành kỳ Hội nghị với số văn kiện được thông qua nhiều nhất. Dưới sự dẫn dắt của Việt Nam, ASEAN đã thông qua "Khung phục hồi tổng thể" (ACRF) và "Khung thỏa thuận hành lang đi lại ASEAN". Những bước đi này đã nâng cao lòng tin của ASEAN trong việc tái phục hồi kinh tế. Đặc biệt, việc ký kết "Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực" (RCEP) trở thành một trong những thành tựu quan trọng nhất trong năm đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN của Việt Nam. Việc ký kết RCEP đã thúc đẩy tiến trình xây dựng Tầm nhìn "Cộng đồng ASEAN 2025". Với việc thúc đẩy kết hợp giữa phòng chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế, Việt Nam đã nhận được sự công nhận của cộng đồng các nước ASEAN.

Tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác.

"ASEAN vững mạnh, Việt Nam cũng sẽ vững mạnh", năm 2011, Việt Nam đã khẳng định rõ vai trò quan trong của ASEAN trong chiến lược phát triển của mình, cho rằng tăng cường và củng cố sức ảnh hưởng và vị thế trung tâm của ASENA chính là nền tảng để thực hiện lợi ích quốc gia của Việt Nam. Việt Nam vẫn luôn cố gắng thúc đẩy vai trò dẫn dắt Hợp tác Quốc phòng An ninh ASEAN. Mặc dù chịu tác động ảnh hưởng của dịch bệnh, Việt Nam không thể không điều chỉnh các kế hoạch ban đầu nhưng dưới sự điều phối của Việt Nam, mối quan hệ hợp tác quốc phòng trong nội khối ASEAN cũng như với các nước đối tác đã có được những bước phát triển mang tính thực chất trong năm 2020.

Việt Nam nhận thức rõ ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN đối với Khung An ninh khu vực. Năm 2020, với cương vị là nước Chủ tịch luân phiên ASEAN, đây chính là điều kiện thuận lợi để Việt Nam thúc đẩy các sáng kiến của mình đi vào thực chất. Khi dịch bệnh vẫn còn chưa lan rộng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh cho rằng dịch bệnh Covid-19 không chỉ đơn thuần là vấn đề y tế mà còn là vấn đề an ninh phi truyền thống, quân đội phải là lực lượng nòng cốt trong việc phòng chống dịch bệnh ở mỗi quốc gia. Tại Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN sau đó đã nhanh chóng thông qua "Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về hợp tác quốc phòng trong ứng phó dịch bệnh". Để phát huy vai trò hạt nhân của ASEAN trong hợp tác quốc phòng, tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 14 (ADMM-14) không chỉ thông qua "Kế hoạch 3 năm Hợp tác quốc phòng ASEAN 2020-2022", mà còn thông qua một loạt các văn kiện khác, tăng cường mối liên hệ quốc tế giữa các nước ASEAN trong lĩnh vực quốc phòng, có ý nghĩa biểu tượng trong việc xây dựng "nhất thể hóa" quốc phòng ASEAN.

Việt Nam cũng tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất giữa ASEAN và các nước đối tác trong khuôn khổ ADMM+, thông qua "Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ADMM+ về Tầm nhìn chiến lược an ninh của ADMM+". Dưới sự thúc đẩy của Việt Nam, năm 2020 quan hệ giữa ASEAN và các nước đối tác tiếp tục đạt được những bước phát triển, không những đạt được nhận thức chung quan trọng trên nguyên tắc tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN, mà còn đạt được những thành quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực như quan hệ đối tác thành phố thông minh, hợp tác vận chuyển hàng không, hợp tác chống biến đổi khí hậu. Ngoài ra, quan hệ đối tác đối thoại ASEAN-EU đã được nâng cấp thành quan hệ đối tác chiến lược, nước Anh sau khi rời khỏi EU cũng trở thành nước đối tác đối thoại thứ 11 của ASEAN. Bên cạnh đó, 3 nước bên ngoài khu vực là Colombia, Cuba, Nam Phi cũng tham gia "Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á" (TAC), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cho rằng điều này đã thể hiện rõ "Lập trường và vai trò của ASEAN trong tăng cường hợp tác và thúc đẩy hòa bình an ninh trong khu vực và thế giới".

Tăng cường mối liên hệ giữa ASEAN và Liên hợp quốc

Năm 2020, cũng là năm Việt Nam lần thứ 2 đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam cùng lúc đảm nhận 2 vai trò là Chủ tịch luân phiên ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an góp phần tích cực trong việc tăng cường mối liên hệ giữa ASEAN và Liên hợp quốc, việc nâng cao tầm ảnh hưởng của ASEAN cũng như những vấn đề được quan tâm như "Quốc tế hóa", "Hợp pháp hóa" trở thành trọng tâm ngoại giao của Việt Nam. Trong báo cáo "Hợp tác giữa Liên hợp quốc và ASEAN", Việt Nam đã lấy danh nghĩa nước Chủ tịch luân phiên ASEAN để nhấn mạnh những nỗ lực và biện pháp của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột, giải quyết các vấn đề khu vực cũng như phát huy vai trò chủ đạo trong cơ chế an ninh khu vực. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN - Liên hợp quốc; tháng 10/2020 thông qua "Thực hiện Kế hoạch hành động Tuyên bố chung quan hệ đối tác toàn diện ASEAN - Liên hợp quốc", đưa thêm các điều khoản "thúc đẩy tự do trên biển và trên không", "giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình", đưa cách thức giải quyết vấn đề khu vực của ASEAN vào văn kiện của Liên hợp quốc. Việt Nam cũng khéo léo tận dụng "vai trò kép" của mình, không ngừng tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Liên hợp quốc, nâng cao tầm ảnh hưởng của ASEAN./.

 

Sở Ngoại vụ tổng hợp tin các báo

 


Tin liên quan
Một tuyến vận tải hàng hóa mới từ Việt Nam đến bờ đông Hoa Kỳ    23/03/2021
World Bank công bố dự báo về kinh tế Việt Nam năm 2021    23/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 22/3/2021    23/03/2021
Danh mục Dự án kêu gọi viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2020 đến hết năm 2025    23/03/2021
Trung Quốc cần cải thiện sức mạnh mềm để tạo niềm tin trong quan hệ với các nước ASEAN    22/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 19/3/2021    22/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 18/3/2021    19/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 17/3/2021    19/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 16/3/2021    19/03/2021
Xuất khẩu thép của Việt Nam tăng mạnh trong tháng 2/2021    19/03/2021

Liên kết Liên kết