Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Những điểm nhấn trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, góp phần ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật do thiếu kiến thức về pháp luật. Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh được thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 23/01/2019 về thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019; Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 01/HD-HĐPH ngày 29/01/2019 về thực hiện những nội dung trọng tâm công tác PBGDPL, Đề án PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Chính vì vậy, trong năm qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

(Hoạt động tư vấn pháp lý về lĩnh vực đất đai, tư vấn về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thuế cho đoàn viên thanh niên và người dân tại huyện Gò Công Tây. Nguồn: Tỉnh Đoàn TG)

  • Kết quả công tác tổ chức triển khai văn bản pháp luật mới ban hành

Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 03 cuộc hội nghị triển khai luật: Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng (24/6/2019); Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật Công an nhân dân; Luật an ninh mạng và Luật Đặc xá (19/7/2019); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Luật Thi hành án hình sự (ngày 27/11/2019) với hơn 1.000 lượt đại biểu tham dự. Ở cấp huyện và cấp xã tuyên truyền hơn 57.000 cuộc với hơn 2.080.000 lượt người tham dự.

Tuyên truyền trên sóng Phát thanh - Truyền hình 52 tiết mục "Pháp luật và đời sống"; 52 tiết mục "dân hỏi chính quyền trả lời"; 52 tiết mục "Pháp luật cần biết; 09 câu chuyện truyền thanh...; chương trình Truyền hình đã phát sóng 96 chuyên mục gồm: Ý kiến người dân; Câu chuyện pháp luật; chính sách pháp luật; cải cách hành chính; 135 tiết mục "An toàn giao thông". Ngoài ra, còn tuyên truyền thông qua chương trình truyền hình trực tiếp Pháp luật với đời sống, mỗi tháng 01 kỳ (thời lượng 60 phút/01 kỳ). Trong năm 2019, đã thực hiện Chương trình truyền hình trực tiếp Pháp luật với Đời sống được 12 kỳ (thời lượng 60 phút/kỳ) với chuyên đề về Công chứng, chứng thực; Luật Tiếp cận thông tin; Tìm hiểu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Tìm hiểu Luật Tố cáo; Một số quy định của pháp luật về hụi; Một số điều cần biết về Bảo hiểm y tế; Tình hình hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh và một số vấn đề cần lưu ý khi vay; Luật An ninh mạng; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Phòng, chống tham nhũng; quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Thông qua chương trình đã tuyên truyền và giải đáp thắc mắc của khán giả một số quy định của pháp luật mà khán giả quan tâm, giúp khán giả có những hiểu biết cơ bản nhằm bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích chính đáng của mình, hạn chế tranh chấp, khiếu nại, tố cáo….

Tại Trung tâm cai nghiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tuyên truyền pháp luật cho học viên cai nghiện tại trung tâm 12 cuộc với 2.280 lượt học viên tham dự các nội dung: quy định của pháp luật về Bộ Luật hình sự; Luật Phòng, chống ma túy; một số chính sách áp dụng đối với người cai nghiện, bảo vệ quyền dân sự của cá nhân, hộ tịch…

Tuyên truyền trên Báo, tờ tin: Sở Tư pháp biên soạn và gửi đăng 24 bài viết có nội dung tuyên truyền liên quan đến Hiến pháp 2013 và các văn bản pháp luật mới ban hành trên chuyên mục thực thi Hiến pháp của Báo Ấp bắc (định kỳ 02 bài/tháng), Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy viết 12 bài tuyên truyền pháp luật đăng trên Tờ thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thường xuyên viết tin, bài gửi Website của Bộ Tư pháp, Báo Ấp bắc, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và một số sở, ngành.

Công tác biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền được thực hiện rất đa dạng về nội dung. Tổng số tài liệu được biên soạn và phát hành trên địa bàn tỉnh là 1.105.494 bản (cấp tỉnh 906.731 bản; cấp huyện 175.418 bản; cấp xã 23.345 bản). Trong đó, có 192.000 quyển tài liệu sinh hoạt ngày pháp luật (16.000 quyển/tháng), phát hành đến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các phòng, ban cấp huyện; UBND cấp xã; các ấp, khu phố, tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh; 80.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật với nội dung về hôn nhân và gia đình; hụi, thừa kế, tham nhũng, tố cáo, hộ tịch, phòng, chống tác hại rượu, bia, tiếp cận thông tin….

  • Kết quả triển khai thực hiện các Đề án về PBGDPL

+ Công tác thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo":

Ban Điều hành Đề án, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền pháp luật (Phòng chống tham nhũng, tố cáo, hụi...) cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo được 270 cuộc với 9.356 lượt người tham dự; Tuyên truyền pháp luật về chấp hành pháp luật trên biển, đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển nước ngoài được 297 cuộc với 5.229 lượt người tham dự. Ngoài ra, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương khu vực biên giới biển tổ chức tuyên truyền văn bản pháp luật và các quy định về khai thác cho ngư dân được 162 cuộc với 5.467 người tham gia; Tổ chức cấp phát trên 14.000 tờ rơi, tờ gấp, tranh ảnh, 300 băng đĩa tiểu phẩm pháp luật, mua và cấp 10.258 sách pháp luật, truyện cho ngư dân trên địa bàn, biên soạn 85 tài liệu tuyên truyền pháp luật. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng 05 phóng sự, 01 tiểu phẩm Video clip, 07 chuyên mục phản ánh các hoạt động đánh bắt thuỷ hải sản của ngư dân, nhân dân trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về việc thực hiện tốt các Quy chế khu vực biên giới biển; các nguyên tắc, thỏa thuận có liên quan đến biển, đảo đã ký giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực Biển Đông khi được thông qua và Các văn bản quy phạm pháp luật, các thỏa thuận quốc tế có liên quan đến vấn đề biển, đảo; Quy định hoạt động đánh bắt thủy, hải sản trên biển, nhất là các phương tiện đánh bắt xa bờ không vi phạm vùng biển của các nước ở khu vực.

+ Công tác thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường"

Các đơn vị trong ngành Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt đầy đủ các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy theo Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tập huấn nội dung chương trình dạy giáo dục an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cho 125 giáo viên là Tổ trưởng bộ môn Giáo dục công dân các trường Trung học cơ sở để giảng dạy chương trình an toàn giao thông vì nụ cười ngày mai.

 

(Hoạt động phổ biến pháp luật, tư vấn tâm lý và kỹ năng sống cho đoàn viên, học sinh. Nguồn: Tỉnh Đoàn TG)

Tổ chức tuyên truyền pháp luật cho giáo viên các huyện, thành, thị là 9.723 giáo viên. Tham gia cuộc thi Giao thông học đường năm học 2018 – 2019: toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tham gia thi hàng tuần trên website tại địa chỉ giaothonghocduong.com trung bình hơn 10.200 lượt.

+ Công tác thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp"

Tổ chức 02 lớp tập huấn về các nội dung pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, công đoàn cho 80 đại biểu cán bộ nguồn và 140 đại biểu tuyên truyền viên của 50 doanh nghiệp; cấp phát 90.000 tờ rơi hỏi - đáp về các chính sách bảo hiểm xã hội; tuyên truyền trực tiếp cho 942 người lao động và người sử dụng lao động của 75 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức 01 hội nghị tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục có liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh cho 66 đại biểu là cán bộ phụ trách nhân sự về lao động nước ngoài của 59 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng với 33 đại biểu các sở, ngành, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện và Công an cấp huyện.

Tổ chức Hội thi an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 19 với 92 đội dự thi có 644 người tham dự đến từ các sở, ngành và doanh nghiệp trong tỉnh; ngoài ra, đề nghị các ngành liên quan tiếp tục phối hợp thực hiện việc triển khai chính sách bảo hiểm xã hội và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, hướng dẫn và đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh áp dụng đúng mức lương tối thiểu vùng năm 2019 theo quy định tại Nghị định số 157/2018/NĐ-CP khi thực hiện chế độ tiền lương cho người lao động; hướng dẫn 28 doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật lao động như giải quyết trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật của người lao động, thực hiện đúng quy định về việc làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ, thực hiện đúng quy định về thời giờ làm việc,...; tư vấn trực tiếp cho nhiều lao động về việc các doanh nghiệp không chi trả trợ cấp thôi việc khi nghỉ việc, không trả sổ bảo hiểm xã hội,...; đến làm việc, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp trong các khu/cụm công nghiệp về thực hiện pháp luật lao động, việc làm, tuyển dụng và sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng các quy định về hoạt động cho thuê lại lao động,...

Đồng thời, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca của công nhân lao động tại 14/15 doanh nghiệp (đạt 93,3%), qua đó đã nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về việc tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội cho người lao động kể cả người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, thực hiện đúng các quy định về an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo chất lượng bữa ăn ca,...

+ Công tác thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý"

Cụ thể hóa Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 09/11/2017 thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý" đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, ngày 09/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND thực hiện Đề án "Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý" năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trên cơ sở đó, UBND các huyện, thành, thị đều có ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn huyện mình.

Kết quả thực hiện, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 4.303 cuộc với 110.348 lượt  người tham dự. Nội dung tuyên truyền tập trung các văn bản pháp luật mới ban hành: Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo, Luật an ninh mạng, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, quy định của pháp luật về Hụi…

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của hoạt động tuyên truyền, PBGDPL, trong những năm qua, công tác PBGDPL được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền. Cơ quan Thường trực phát huy tối đa vai trò tham mưu giúp Hội đồng phối hợp PBGDPL, Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL. Việc triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đã bám sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã đẩy mạnh triển khai nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục đạt được những kết quả cao trong năm tới, đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục được quan tâm kiện toàn, củng cố thường xuyên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, nội dung tuyên truyền ngày càng phong phú. Hình thức PBGDPL được sử dụng thường là tuyên truyền miệng, truyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chương trình văn hóa, văn nghệ, xây dựng và hoạt động của TSPL, hoạt động của các câu lạc bộ, tuyên truyền phổ biến giáo dục trong trường học, truyên truyền thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở… Từ đó đã đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác PBGDPL, các văn bản pháp luật đã thật sự đi vào cuộc sống, giúp cho cán bộ, công chức và nhân dân hiểu rõ, chấp hành tốt hơn các quy định của pháp luật. Tình hình vi phạm pháp luật, có chuyển biến tích cực, góp phần ổn định an ninh trật tự tại địa phương./.

Mỹ Duyên

 


Tin liên quan
Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 24/11/2020)    27/11/2020
Liệu ông Biden sẽ đưa Mỹ trở lại CPTPP để đối trọng với Trung Quốc khi có RCEP?    27/11/2020
Dự báo nội các mới của Tổng thống Joe Biden    27/11/2020
Báo chí Nhật Bản nhận định về hai nhân tố lớn thúc đẩy kinh tế Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á    27/11/2020
RCEP và CPTPP: Sự tụt hậu của Mỹ trong cuộc chiến thương mại toàn cầu    27/11/2020
Trung Quốc thúc đẩy các giải pháp để tận dụng RCEP và các FTA    27/11/2020
Việt Nam tiếp tục đề cao hợp tác đa phương tại Hội nghị thượng đỉnh G20    27/11/2020
Quan điểm của các nước tại Hội nghị APEC năm 2020    27/11/2020
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại tại tỉnh Tiền Giang    27/11/2020
Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM chào xã giao Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang    25/11/2020

Liên kết Liên kết