Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ đối ngoại Nghiệp vụ đối ngoại

04 nguyên tắc lễ tân ngoại giao

Lễ tân ngoại giao, nói một cách tóm tắt, là nghi lễ, nghi thức, phép cư xử lịch thiệp, bình đẳng trong quan hệ đối ngoại. Tuy không là nội dung chủ yếu, nhưng lễ tân ngoại giao là những công việc cần thiết, tạo điều kiện cho hoạt động ngoại giao tiến hành thuận lợi hơn. Lễ tân ngoại giao còn thể hiện chủ trương, chính sách đối ngoại của nhà nước, những nét văn minh và bản sắc văn hóa của một dân tộc.
              Khi chọn lựa và triển khai thực hiện công tác lễ tân, cần vận dụng khéo léo 4 nguyên tắc sau:

1Tôn trọng lẫn nhau: thể hiện qua việc tôn trọng các biểu trưng, biểu tượng cho độc lập, chủ quyền quốc gia của nhau; những đại diện quốc gia của nhau; những phong tục, tập quán của nhau.

2. Bình đẳng, không phân biệt đối xử: không phân biệt chế độ kinh tế, chế độ chính trị, dân tộc, văn hóa, màu da, tôn giáo.

3. Có đi, có lại: nguyên tắc này là hệ quả logic của hai nguyên tắc trên, hàm ý khi một bên đối xử như thế nào thì bên kia có quyền đáp lại như vậy.

4. Kết hợp luật pháp quốc tế với qui định quốc gia và truyền thống dân tộc: là các quyền ưu đãi, miễn trừ (theo Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam ngày ban hành ngày 23-8-1993) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ chính thức tại Việt Nam.

Thực hiện tốt công tác lễ tân là góp phần quan trọng vào sự thành công của công tác đối ngoại và ngược lại, nếu để xảy ra sai sót sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của công tác đối ngoại, thậm chí có thể gây căng thẳng cho quan hệ ngoại giao giữa 2 quốc gia.

(Theo Sổ tay Công tác ngoại vụ - Bộ Ngoại giao)


Tin liên quan
Triển khai, thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BNG ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao    05/10/2020
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và ngoại ngữ, biên phiên dịch cho công chức, viên chức ngoại vụ địa phương giai đoạn 2021 - 2025    07/09/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức thành công Hội nghị về hội nhập quốc tế và thực thi EVFTA cho các tỉnh thành, phía Nam    02/07/2020
Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNG ngày 14/02/2020 của Bộ Ngoại giao về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự    25/02/2020
Văn Hóa Dự Tiệc Buffet    24/02/2016
Nâng cao chất lượng hoạt động ngoại giao văn hóa tại ngước ngoài    24/02/2016
04 nguyên tắc lễ tân ngoại giao    24/02/2016

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 67
  Tổng lượt truy cập: 100885