Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 11/8/2020) Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 11/8/2020)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 11/8/2020) *** Tin vắn ADB dự báo kiều hối chuyển về khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ...
Việt Nam thực hiện chính sách khéo léo trong vấn đề Biển Đông! Việt Nam thực hiện chính sách khéo léo trong vấn đề Biển Đông!
Việc Ngoại trưởng Mike Pompeo đã thay đổi chính sách của Mỹ về Biển Đông ngày 13/7 đã khiến các nước Đông Nam Á phản đối các tuyên bố chủ quyền ngày càng gia tăng của Trung Quốc phải hồi đáp....
Triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone Triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone
- Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc  Triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone.  (Xem chi tiết tại đây) - Công văn số...
Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 04/8/2020) Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 04/8/2020)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 04/8/2020) *** Tin vắn Thương mại toàn cầu trong quý 2/2020 giảm khoảng 18%. Kinh tế...
Luật số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng Luật số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng
Luật số 62/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng (Xem chi tiết tại đây)
Luật số 57/2020/QH14 Luật Thanh niên Luật số 57/2020/QH14 Luật Thanh niên
Luật số 57/2020/QH14 Luật Thanh niên (Xem chi tiết tại đây)
Luật số 65/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức quốc hội Luật số 65/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức quốc hội
Luật số 65/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức quốc hội (Xem chi tiết tại đây)
Luật số 60/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều Luật số 60/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều
Luật số 60/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều ( Xem chi tiết tại đây)
Luật số 58/2020/QH14 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án Luật số 58/2020/QH14 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án
Luật số 58/2020/QH14 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án ( Xem chi tiết tại đây)
Luật số 56/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp Luật số 56/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp
Luật số 56/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp (Xem chi tiết tại đây)

Liên kết Liên kết