Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (Xem chi tiết tại đây) ...
Triển khai thực hiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công Triển khai thực hiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (Xem chi tiết tại đây) - Phụ lục I (Xem chi tiết) - Phụ lục II ...
Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 21/4/2020) Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 21/4/2020)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 21/4/2020) *** Tin vắn IMF dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng âm 3% trong năm 2020. ...
Triển khai, thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư Triển khai, thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư
Triển khai, thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hiệp quốc. ...
Giới thiệu Trung tâm Dịch vụ Đối Ngoại - Sở Ngoại vụ Tiền Giang Giới thiệu Trung tâm Dịch vụ Đối Ngoại - Sở Ngoại vụ Tiền Giang
Giới thiệu Trung tâm Dịch vụ Đối Ngoại - Sở Ngoại vụ Tiền Giang
Một số hoạt động triển khai Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp ở Tiền Giang Một số hoạt động triển khai Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp ở Tiền Giang
Theo Wikipedia, CITES (viết tắt của cụm từ trong tiếng Anh Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật...
Tuyên truyền, vận động tham gia Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 Tuyên truyền, vận động tham gia Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7
Công văn số 493/STTTT-TTBCXB ngày 15/4/2020 về việc tuyên truyền, vận động tham gia Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7. (Xem chi tiết tại đây)
Ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định05/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ...
Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang
Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh về việc Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang (Xem chi tiết tại đây)
Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 07/4/2020) Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 07/4/2020)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 7/4/2020) *** Tin vắn ADB dự báo kinh tế thế giới có thể thiệt hại 4 nghìn tỷ USD nếu...

Liên kết Liên kết