Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao thông tin và lưu ý công dân Việt Nam trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao thông tin và lưu ý công dân Việt Nam trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ (https://ncov.moh.gov.vn), Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao thông tin và lưu ý công dân Việt Nam: ...
Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 25/2/2020) Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 25/2/2020)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 25/2/2020) *** Tin vắn Thị trường hàng không quốc tế lần đầu tiên tăng trưởng âm kể từ...
Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNG ngày 14/02/2020 của Bộ Ngoại giao về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNG ngày 14/02/2020 của Bộ Ngoại giao về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự
Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNG ngày 14/02/2020 của Bộ Ngoại giao Về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự (Xem chi tiết tại đây)
Thông báo về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển Thông báo về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển
Thông báo về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển: Thông báo số 178/TB-SNgV ngày 19/02/2020 của Sở Ngoại vụ (Xem chi tiết tại đây)
Phát động chuyên đề thi đua “Phòng, chống dịch bệnh trên người” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Phát động chuyên đề thi đua “Phòng, chống dịch bệnh trên người” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Phát động chuyên đề thi đua "Phòng, chống dịch bệnh trên người" năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 13/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Xem chi tiết tại...
Phát động chuyên đề thi đua “Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Phát động chuyên đề thi đua “Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Phát động chuyên đề thi đua "Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm"  năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 13/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Xem chi...
Phát động chuyên đề thi đua “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Phát động chuyên đề thi đua “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Phát động chuyên đề thi đua "Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông"  năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 13/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Xem chi...
Triển khai Thông tư 01/2020/TT-BNG về Lãnh sự danh dự nước CHXHCN Việt Nam Triển khai Thông tư 01/2020/TT-BNG về Lãnh sự danh dự nước CHXHCN Việt Nam
Triển khai Thông tư 01/2020/TT-BNG ngày 06/02/2020 của Bộ Ngoại giao  về Lãnh sự danh dự nước CHXHCN Việt Nam Thông tư 01/2020/TT-BNG ngày 06/02/2020 của Bộ Ngoại giao (Xem chi...
Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2019 Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2019
Quyết định về việc Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2019 Quyết định số 197/QĐ-BNG ngày 30/01/2020 (Xem chi...
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020 tại Sở Ngoại vụ Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020 tại Sở Ngoại vụ
Phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2020 tại Sở Ngoại vụ Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 31/01/2020 của Sở Ngoại vụ (Xem chi tiết tại đây)

Liên kết Liên kết