Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc
Chủ tịch Hồ Chí Minh – người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam; người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tức Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày nay. Hồ Chí Minh là...
Về việc thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Về việc thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030"
Về việc thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030" (Xem chi tiết tại đây)
Tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Chính sách công năm học 2020 - 2022 của Đại học Fulbright Việt Nam Tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Chính sách công năm học 2020 - 2022 của Đại học Fulbright Việt Nam
Tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Chính sách công năm học 2020 - 2022 của Đại học Fulbright Việt Nam (Xem chi tiết tại đây)
Chương trình đào tạo cử nhân liên kết giữa HVNG và ĐH Victoria Wellington, New Zealand Chương trình đào tạo cử nhân liên kết giữa HVNG và ĐH Victoria Wellington, New Zealand
Chương trình đào tạo cử nhân liên kết giữa HVNG và ĐH Victoria Wellington, New Zealand (Xem chi tiết tại đây)
Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 12/5/2020) Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 12/5/2020)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ            ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 12/5/2020) *** Tin vắn - Tổng Giám đốc IMF cảnh báo...
V/v tăng cường phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 V/v tăng cường phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Thựcc hiện công văn số 1517/LĐTBXH-VP ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tăng cường phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; ...
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020
Vừa qua, ngày 11/3/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 690/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 của các cấp chính quyền trên...
Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 05/5/2020) Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 05/5/2020)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 5/5/2020) *** Tin vắn Tổng thống Mỹ cân nhắc áp thuế nhập khẩu mới liên quan đến trách...
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Xem chi tiết tại đây)
Triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công Triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
- Công văn số 1973/UBND-KTTC ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về việc  Triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản...

Liên kết Liên kết