Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

PCI 2019: Tiền Giang tụt 8 bậc, xếp hạng 46/63 tỉnh, thành cả nước, nhưng vẫn tiếp tục ở nhóm khá PCI 2019: Tiền Giang tụt 8 bậc, xếp hạng 46/63 tỉnh, thành cả nước, nhưng vẫn tiếp tục ở nhóm khá
Báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2019 đã được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố vào sáng ngày 05/5/2020. Theo đó, cho thấy có nhiều điểm sáng về môi trường kinh...
Triển khai thực hiện Nghị định 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai Triển khai thực hiện Nghị định 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
- Công văn số 1891/UBND-KTTC ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh (Xem chi tiết) Triển khai thực hiện Nghị định 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc...
Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 28/4/2020) Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 28/4/2020)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 28/4/2020) *** Tin vắn Khoảng 80 quốc gia thành viên WTO đã áp đặt các biện pháp hạn chế...
Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (Xem chi tiết tại đây) ...
Triển khai thực hiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công Triển khai thực hiện Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (Xem chi tiết tại đây) - Phụ lục I (Xem chi tiết) - Phụ lục II ...
Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 21/4/2020) Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 21/4/2020)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 21/4/2020) *** Tin vắn IMF dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng âm 3% trong năm 2020. ...
Triển khai, thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư Triển khai, thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư
Triển khai, thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hiệp quốc. ...
Giới thiệu Trung tâm Dịch vụ Đối Ngoại - Sở Ngoại vụ Tiền Giang Giới thiệu Trung tâm Dịch vụ Đối Ngoại - Sở Ngoại vụ Tiền Giang
Giới thiệu Trung tâm Dịch vụ Đối Ngoại - Sở Ngoại vụ Tiền Giang
Một số hoạt động triển khai Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp ở Tiền Giang Một số hoạt động triển khai Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp ở Tiền Giang
Theo Wikipedia, CITES (viết tắt của cụm từ trong tiếng Anh Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật...
Tuyên truyền, vận động tham gia Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 Tuyên truyền, vận động tham gia Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7
Công văn số 493/STTTT-TTBCXB ngày 15/4/2020 về việc tuyên truyền, vận động tham gia Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7. (Xem chi tiết tại đây)

Liên kết Liên kết