Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Phát động chuyên đề thi đua “Phòng, chống dịch bệnh trên người” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Phát động chuyên đề thi đua “Phòng, chống dịch bệnh trên người” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Phát động chuyên đề thi đua "Phòng, chống dịch bệnh trên người" năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 13/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Xem chi tiết tại...
Phát động chuyên đề thi đua “Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Phát động chuyên đề thi đua “Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Phát động chuyên đề thi đua "Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm"  năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 13/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Xem chi...
Phát động chuyên đề thi đua “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Phát động chuyên đề thi đua “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Phát động chuyên đề thi đua "Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông"  năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 13/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Xem chi...
Triển khai Thông tư 01/2020/TT-BNG về Lãnh sự danh dự nước CHXHCN Việt Nam Triển khai Thông tư 01/2020/TT-BNG về Lãnh sự danh dự nước CHXHCN Việt Nam
Triển khai Thông tư 01/2020/TT-BNG ngày 06/02/2020 của Bộ Ngoại giao  về Lãnh sự danh dự nước CHXHCN Việt Nam Thông tư 01/2020/TT-BNG ngày 06/02/2020 của Bộ Ngoại giao (Xem chi...
Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2019 Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2019
Quyết định về việc Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2019 Quyết định số 197/QĐ-BNG ngày 30/01/2020 (Xem chi...
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020 tại Sở Ngoại vụ Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2020 tại Sở Ngoại vụ
Phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2020 tại Sở Ngoại vụ Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 31/01/2020 của Sở Ngoại vụ (Xem chi tiết tại đây)
Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 11/2/2020) Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 11/2/2020)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 11/2/2020) ***   Tin vắn Virus Corona ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế thế giới,...
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” trên địa bàn tỉnh năm 2020 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” trên địa bàn tỉnh năm 2020
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" trên địa bàn tỉnh năm 2020 Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 12/02/2020 của Ủy ban...
Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Sở Ngoại vụ Báo cáo số 1746/BC-SNgV ngày 20/12/2019  (Xem chi tiết tại đây) Biểu mẫu 06a (xem chi tiết)
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã...

Liên kết Liên kết