Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư Chương trình hành động số...
Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020 Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020
Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và...
Báo Pháp bình luận về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông COC trong tương lai Báo Pháp bình luận về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông COC trong tương lai
Trong bối cảnh Việt Nam vừa tiếp quản vị trí Chủ tịch ASEAN từ ngày 1/1, căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington ở Biển Đông tiếp diễn, những lo ngại về nguy cơ tình hình đi xấu tiếp tục gia...
Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao thông tin và lưu ý công dân Việt Nam trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao thông tin và lưu ý công dân Việt Nam trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ (https://ncov.moh.gov.vn), Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao thông tin và lưu ý công dân Việt Nam: ...
Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 25/2/2020) Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 25/2/2020)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 25/2/2020) *** Tin vắn Thị trường hàng không quốc tế lần đầu tiên tăng trưởng âm kể từ...
Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNG ngày 14/02/2020 của Bộ Ngoại giao về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNG ngày 14/02/2020 của Bộ Ngoại giao về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự
Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BNG ngày 14/02/2020 của Bộ Ngoại giao Về việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự (Xem chi tiết tại đây)
Thông báo về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển Thông báo về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển
Thông báo về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển: Thông báo số 178/TB-SNgV ngày 19/02/2020 của Sở Ngoại vụ (Xem chi tiết tại đây)
Phát động chuyên đề thi đua “Phòng, chống dịch bệnh trên người” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Phát động chuyên đề thi đua “Phòng, chống dịch bệnh trên người” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Phát động chuyên đề thi đua "Phòng, chống dịch bệnh trên người" năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 13/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Xem chi tiết tại...
Phát động chuyên đề thi đua “Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Phát động chuyên đề thi đua “Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Phát động chuyên đề thi đua "Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm"  năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 13/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Xem chi...
Phát động chuyên đề thi đua “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Phát động chuyên đề thi đua “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Phát động chuyên đề thi đua "Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông"  năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 13/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Xem chi...

Liên kết Liên kết