Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Luật tổ chức Chính quyền địa phương Luật số 77/2015/QH13 Luật tổ chức Chính quyền địa phương Luật số 77/2015/QH13
Luật tổ chức Chính quyền địa phương Luật số 77/2015/QH13 (Xem chi tiết tại đây)
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội Luật số 65/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội Luật số 65/2020/QH14
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội Luật số 65/2020/QH14 (Xem chi tiết tại đây)
Luật tổ chức Quốc hội Luật số 57/2014/QH13 Luật tổ chức Quốc hội Luật số 57/2014/QH13
Luật tổ chức Quốc hội Luật số 57/2014/QH13 (Xem chi tiết tại đây)
Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân Luật số 85/2015/QH13 Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân Luật số 85/2015/QH13
Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân Luật số 85/2015/QH13 (Xem chi tiết tại đây)
Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 28/11/2013 Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 28/11/2013
Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28/11/2013 (Xem chi tiết tại đây)
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử (Xem chi tiết tại đây) Xem các Luật liên quan tại chuyên mục Phổ biến Giáo dục pháp luật trên Website Sở Ngoại vụ:  ...
Chính sách đối ngoại Việt Nam sẽ toàn diện và hiện đại hơn để đạt mục tiêu phát triển như đã nêu tại Đại hội lần thứ XIII Chính sách đối ngoại Việt Nam sẽ toàn diện và hiện đại hơn để đạt mục tiêu phát triển như đã nêu tại Đại hội lần thứ XIII
Giáo sư Vu Hướng Đông, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam, Viện Mác, Đại học Trịnh Châu, trong bài viết trên Tạp chí Tri thức Thế giới kỳ 4/2021 đánh giá về mục tiêu phát triển và chính sách...
Việt Nam chọn kinh tế số làm bước đột phá! Việt Nam chọn kinh tế số làm bước đột phá!
Trong TOP 500 thương hiệu có giá trị nhất toàn cầu năm 2021 mới công bố, Viettel là thương hiệu duy nhất của Việt Nam cũng như Đông Nam Á lọt vào TOP này, đứng thứ 325, tăng 32 bậc so với năm...
Luật Thỏa thuận Quốc tế Luật Thỏa thuận Quốc tế
Luật số 70/2020/QH14 Luật Thỏa thuận Quốc tế ngày 13/11/2020 (Xem chi tiết tại đây)
Các nước lo ngại về việc thiếu thông tin dữ liệu nguồn nước sông Mê Kông Các nước lo ngại về việc thiếu thông tin dữ liệu nguồn nước sông Mê Kông
Ngày 23/2, trong một thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Mỹ chia sẻ mối quan ngại của các chính phủ khu vực Mê Công và Ủy hội Sông Mê Kông về những biến động nhanh chóng gần đây và...

Liên kết Liên kết