Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Thành tựu và định hướng phát triển của Việt Nam trong Trụ cột Cộng đồng Kinh tế ASEAN Thành tựu và định hướng phát triển của Việt Nam trong Trụ cột Cộng đồng Kinh tế ASEAN
Hội đồng AECC là cơ quan chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đến năm 2025. AEC 2025 sẽ gồm 5 đặc trưng tác động qua lại lẫn nhau là: Một nền kinh...
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải...
Thông báo phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 Thông báo phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019
Công văn số 1306-CV/BTGTU ngày 06/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Thông báo phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 (Xem chi tiết tại đây)
Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định số 4718/QĐ-UBND ngày 21/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết...
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” năm 2019 - 2020 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang” năm 2019 - 2020
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số tỉnh Tiền Giang" năm 2019 - 2020 Kế hoạch số 438/KH-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền...
Kế hoạch kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) Kế hoạch kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)
Kế hoạch kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) (Xem chi tiết tại đây)
Bản tin ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 17/12/2019) Bản tin ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 17/12/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- Bản tin ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 17/12/2019) *** Tin vắn Nhu cầu năng lực toàn cầu tăng thêm 80% vào năm 2.100. ...
Về việc triển khai một số công việc cho vận hành Phần mềm Một cửa Về việc triển khai một số công việc cho vận hành Phần mềm Một cửa
Về việc triển khai một số công việc cho vận hành Phần mềm Một cửa: - Công văn 5451/UBND-KSTT ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai một số công việc cho vận hành Phần mềm Một cửa ...
Những điểm nhấn trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019 Những điểm nhấn trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao...
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Xem chi tiết tại đây)

Liên kết Liên kết