Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 10/12/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 10/12/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 10/12/2019) *** Tin vắn OPEC+ đẩy mạnh cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá dầu. Mỹ...
Tuyên truyền về thành tựu đảm bảo quyền con người nhân kỷ niệm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/2019) Tuyên truyền về thành tựu đảm bảo quyền con người nhân kỷ niệm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/2019)
Tài liệu Tuyên truyền về thành tựu đảm bảo quyền con người nhân kỷ niệm Ngày Nhân quyền thế giới (10/12/2019) (Xem chi tiết tại đây)
Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang - Nghị định của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước ...
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang
Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang: - Quyết định công bố danh mục của...
Thông tin học bổng du học Ấn Độ (2020-2021) Thông tin học bổng du học Ấn Độ (2020-2021)
Trong năm học 2020-2021, Chính phủ Ấn Độ dành tặng cho các công dân Việt Nam học bổng theo học các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ tại các trường ở Ấn Độ do Hội đồng Giao lưu Văn hóa...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 3/12/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 3/12/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 3/12/2019) *** Tin vắn Nhà đầu tư nước ngoài vẫn quan tâm đến nền kinh tế Trung Quốc. ...
Tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” và “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” và “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" và "Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước" năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. (Xem chi tiết...
Tiền Giang: Một số kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 Tiền Giang: Một số kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019
Thực hiện dân chủ cơ sở theo quy định tại Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11; thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (khóa X) về lãnh đạo, nâng cao...
Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 - Quyết định số 3995/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 (Xem chi tiết tại đây) - Phụ lục các lớp bồi dưỡng (Xem chi tiết...
Ban hành Quy chế Tổ chức bộ máy của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang Ban hành Quy chế Tổ chức bộ máy của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
Ban hành Quy chế Tổ chức bộ máy của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang (Xem chi tiết tại đây)

Liên kết Liên kết