Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Tài liệu tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam Tài liệu tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam
Tài liệu tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam (Xem chi tiết tại đây)      
Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020 Phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020
Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phát động chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020. (Xem chi tiết tại...
Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 14/1/2020) Bản tin Ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 14/1/2020)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 14/1/2020) *** Tin vắn Kinh tế thế giới năm 2020 dự báo tăng trưởng cao hơn năm 2019. ...
Triển khai thực hiện Nghị quyết 119/NQ-CP của Chính phủ Triển khai thực hiện Nghị quyết 119/NQ-CP của Chính phủ
Nghị quyết 119/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp. (Xem...
Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam
Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam. (Xem chi tiết tại đây)
Bản tin ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 07/01/2020) Bản tin ngoại giao kinh tế (Thứ Ba, ngày 07/01/2020)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 07/1/2020) *** Tin vắn Sẽ ký kết thoả thuận thương mại Mỹ - Trung ngày 15/1 tại...
Việt Nam đã sẵn sàng cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 Việt Nam đã sẵn sàng cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020
"Cơ bản đến nay, Việt Nam đã sẵn sàng cho nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020". Đây là khẳng định của Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM [1] ASEAN Việt Nam, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020...
Thành tựu và định hướng phát triển của Việt Nam trong Trụ cột Cộng đồng Kinh tế ASEAN Thành tựu và định hướng phát triển của Việt Nam trong Trụ cột Cộng đồng Kinh tế ASEAN
Hội đồng AECC là cơ quan chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đến năm 2025. AEC 2025 sẽ gồm 5 đặc trưng tác động qua lại lẫn nhau là: Một nền kinh...
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải...
Thông báo phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 Thông báo phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019
Công văn số 1306-CV/BTGTU ngày 06/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Thông báo phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019 (Xem chi tiết tại đây)

Liên kết Liên kết