Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2018 Công tác cải cách hành chính Quý III năm 2018
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 1. Về kế hoạch cải cách hành chính Tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ...
Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2018 Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2018
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 1. Về kế hoạch cải cách hành chính - Xây dựng Kế hoạch số 78/KH-SNgV ngày 19/01/2018 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm...
Công tác cải cách hành chính quý I năm 2018 Công tác cải cách hành chính quý I năm 2018
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 1. Về kế hoạch cải cách hành chính - Xây dựng Kế hoạch số 78/KH-SNgV ngày 19/01/2018 về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm...
Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý IV năm 2018 Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý IV năm 2018
I. VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC 1. Việc công bố, công khai TTHC Sở Ngoại vụ đã thực hiện công bố đầy đủ, đúng quy định 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; niêm yết công...
Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2018 Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2018
I. VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC 1. Việc công bố, công khai TTHC Sở Ngoại vụ đã thực hiện công bố đầy đủ, đúng quy định 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; niêm yết công...
Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2018 Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2018
I. VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC 1. Việc công bố, công khai TTHC Sở Ngoại vụ đã thực hiện công bố đầy đủ, đúng quy định 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; niêm yết công...
Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018 Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018
I. VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC 1. Việc công bố, công khai TTHC Sở Ngoại vụ đã thực hiện công bố đầy đủ, đúng quy định 02 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; niêm yết công...
Hướng dẫn thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ Hướng dẫn thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ
Tên thủ tục:  Đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm gửi cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam đề nghị cấp thị thực nhập...
Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực. Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.
Ngày 30/6/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BNG hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực. Thông tư...
Việt Nam đứng hàng thứ năm trong khu vực ASEAN về môi trường kinh doanh Việt Nam đứng hàng thứ năm trong khu vực ASEAN về môi trường kinh doanh
Báo cáo Môi trường kinh doanh 2019 (Doing Business 2019) đã được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố vào ngày 31/10/2018 vừa qua. Theo đó, so với báo cáo năm 2018, mặc dù đã có một số cải thiện nhất...

Liên kết Liên kết