Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 15/10/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 15/10/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 15/10/2019) *** Tin vắn Mỹ - Trung đạt được thoả thuận sơ bộ về thương mại. Kinh...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 08/10/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 08/10/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 08/10/2019) *** Tin vắn Mỹ - Trung nối lại đàm phán thương mại, tuy nhiên ít khả năng...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 1/10/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 1/10/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 1/10/2019) *** Tin vắn Mỹ ban hành lệnh trừng phạt DN Trung Quốc vì vi phạm lệnh cấm...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 24/9/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 24/9/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 24/9/2019) *** Tin vắn OECD hạ dự báo tăng trưởng KTTG các năm 2019 - 2020; Mỹ -...
QUY TRÌNH THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI TIỀN GIANG? QUY TRÌNH THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI TIỀN GIANG?
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Bộ luật Lao động 2012 (từ Điều 169 đến Điều 175); - Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động...
QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI? QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI?
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014; - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014; - Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi...
QUY TRÌNH NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI HOẶC NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KẾT HÔN VỚI CÔNG DÂN CỦA TỈNH? QUY TRÌNH NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI HOẶC NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KẾT HÔN VỚI CÔNG DÂN CỦA TỈNH?
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014; - Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014; - Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi...
QUY TRÌNH NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI MUA, CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT TẠI ĐỊA PHƯƠNG? QUY TRÌNH NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI MUA, CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT TẠI ĐỊA PHƯƠNG?
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Luật đất đai số 45/2013/QH13 năm 2013; - Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 năm 2014; - Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành...
QUY TRÌNH NGƯỜI VNONN ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI ĐỊA PHƯƠNG? QUY TRÌNH NGƯỜI VNONN ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI ĐỊA PHƯƠNG?
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Luật Cư trú (Luật số 81/2006/QH11, ngày 29/11/2006); - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú (Luật số 36/2013/QH13, ngày 20/6/2013); - Luật nhập cảnh,...
QUY TRÌNH NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ TẠI ĐỊA PHƯƠNG? QUY TRÌNH NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ TẠI ĐỊA PHƯƠNG?
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Luật Cư trú (Luật số 81/2006/QH11, ngày 29/11/2006); - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú (Luật số 36/2013/QH13, ngày 20/6/2013); - Luật nhập cảnh,...

Liên kết Liên kết