Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Thông báo thay đổi thời gian tuyển dụng viên chức Kế toán làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đối ngoại - thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang Thông báo thay đổi thời gian tuyển dụng viên chức Kế toán làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đối ngoại - thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang
Thông báo thay đổi thời gian tuyển dụng viên chức Kế toán làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đối ngoại - thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang ( xem chi tiết tại đây )  
50 năm Di chúc của Bác Hồ vẫn mãi sáng soi 50 năm Di chúc của Bác Hồ vẫn mãi sáng soi
Tưởng niệm 50 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 – 02/9/2019), ôn lại lời căn dặn của Người trong Di chúc, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng tự soi rọi lại mình; phấn...
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về xây dựng Kế hoạch – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020: thúc đẩy sản xuất, tăng trưởng, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về xây dựng Kế hoạch – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020: thúc đẩy sản xuất, tăng trưởng, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân
Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Cùng với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được trong các năm 2016, 2017...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 23/7/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 23/7/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 23/7/2019) *** Tin vắn Quan chức Mỹ – Trung điện đàm về vấn đề thương mại,...
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (Hộ kinh doanh); Thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (Hộ kinh doanh); Thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc  Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 16/7/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 16/7/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ -----------   BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 16/7/2019) *** Tin vắn FED để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất trong...
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đối ngoại - Trực thuộc Sở Ngoại vụ Tiền Giang Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đối ngoại - Trực thuộc Sở Ngoại vụ Tiền Giang
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI - TRỰC THUỘC SỞ NGOẠI VỤ TIỀN GIANG (Xem chi tiết tại đây)
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 9/7/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 9/7/2019)
 VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ -----------   BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 9/7/2019) *** Tin vắn Giá dầu thế giới dự báo dao động ở mức...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 2/7/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 2/7/2019)
 VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ -----------   BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 2/7/2019) *** Tin vắn Mỹ - Trung thống nhất nối lại đàm phán...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 25/6/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 25/6/2019)
 VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ -----------   BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 25/6/2019) *** Tin vắn Mỹ đề xuất tăng cường các biện pháp...

Liên kết Liên kết