Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Kế hoạch thực hiện đề án Kế hoạch thực hiện đề án "Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Kế hoạch thực hiện đề án "Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (xem chi tiết tại đây)
Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2019 Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2019
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 1. Về kế hoạch cải cách hành chính - Căn cứ Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ đã xây dựng...
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019 Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 1. Về kế hoạch cải cách hành chính - Căn cứ Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ đã xây...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Hai, ngày 3/6/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Hai, ngày 3/6/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Hai, ngày 3/6/2019) *** Tin vắn Giá dầu thế giới xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3;...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 28/5/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 28/5/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ -----------   BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 28/5/2019) ***   Tin nổi bật OECD hạ dự báo tăng trưởng xuống 3,2%,...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 21/5/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 21/5/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ -----------   BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 21/5/2019) *** Tin nổi bật Quan hệ kinh tế Mỹ - Trung tiếp tục diễn biến...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 14/5/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 14/5/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 14/5/2019) *** Tin nổi bật - Mỹ - Trung tiến hành các biện pháp áp thuế và trả đũa lẫn...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 7/5/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 7/5/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 7/5/2019) *** Tin nổi bật - Mỹ tăng mức thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hoá...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Sáu, ngày 3/5/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Sáu, ngày 3/5/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ -----------   BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Sáu, ngày 3/5/2019) *** Tin nổi bật Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong đầu tuần tháng 5...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 16/4/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 16/4/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 16/4/2019) *** Tin nổi bật IMF cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2019...

Liên kết Liên kết