Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 23/7/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 23/7/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 23/7/2019) *** Tin vắn Quan chức Mỹ – Trung điện đàm về vấn đề thương mại,...
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (Hộ kinh doanh); Thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (Hộ kinh doanh); Thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc  Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 16/7/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 16/7/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ -----------   BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 16/7/2019) *** Tin vắn FED để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất trong...
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đối ngoại - Trực thuộc Sở Ngoại vụ Tiền Giang Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đối ngoại - Trực thuộc Sở Ngoại vụ Tiền Giang
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI - TRỰC THUỘC SỞ NGOẠI VỤ TIỀN GIANG (Xem chi tiết tại đây)
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 9/7/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 9/7/2019)
 VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ -----------   BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 9/7/2019) *** Tin vắn Giá dầu thế giới dự báo dao động ở mức...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 2/7/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 2/7/2019)
 VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ -----------   BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 2/7/2019) *** Tin vắn Mỹ - Trung thống nhất nối lại đàm phán...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 25/6/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 25/6/2019)
 VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ -----------   BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 25/6/2019) *** Tin vắn Mỹ đề xuất tăng cường các biện pháp...
Kế hoạch thực hiện đề án Kế hoạch thực hiện đề án "Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Kế hoạch thực hiện đề án "Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (xem chi tiết tại đây)
Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2019 Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2019
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 1. Về kế hoạch cải cách hành chính - Căn cứ Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ đã xây dựng...
Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019 Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2019
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 1. Về kế hoạch cải cách hành chính - Căn cứ Kế hoạch số 352/KH-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ đã xây...

Liên kết Liên kết