Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Hai, ngày 3/6/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Hai, ngày 3/6/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Hai, ngày 3/6/2019) *** Tin vắn Giá dầu thế giới xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3;...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 28/5/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 28/5/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ -----------   BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 28/5/2019) ***   Tin nổi bật OECD hạ dự báo tăng trưởng xuống 3,2%,...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 21/5/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 21/5/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ -----------   BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 21/5/2019) *** Tin nổi bật Quan hệ kinh tế Mỹ - Trung tiếp tục diễn biến...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 14/5/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 14/5/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 14/5/2019) *** Tin nổi bật - Mỹ - Trung tiến hành các biện pháp áp thuế và trả đũa lẫn...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 7/5/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 7/5/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 7/5/2019) *** Tin nổi bật - Mỹ tăng mức thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hoá...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Sáu, ngày 3/5/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Sáu, ngày 3/5/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ -----------   BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Sáu, ngày 3/5/2019) *** Tin nổi bật Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong đầu tuần tháng 5...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 16/4/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 16/4/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ ----------- BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 16/4/2019) *** Tin nổi bật IMF cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2019...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 9/4/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 9/4/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ -----------   BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Ba, ngày 9/4/2019) *** Tin nổi bật   Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần đến một...
TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC TỰ NGUYỆN VỀ NƯỚC, KHÔNG Ở LẠI CƯ TRÚ BẤT HỢP PHÁP TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC TỰ NGUYỆN VỀ NƯỚC, KHÔNG Ở LẠI CƯ TRÚ BẤT HỢP PHÁP
Nguồn: sưu tầm từ internet Thị trường lao động nước ngoài tiếp tục sôi động, mở rộng đơn hàng và tuyển số lượng lớn đối với lao động Việt Nam, điều kiện tuyển chọn bớt khắt khe hơn...
BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Sáu, ngày 5/4/2019) BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Sáu, ngày 5/4/2019)
VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ -----------   BẢN TIN NGOẠI GIAO KINH TẾ (Thứ Sáu, ngày 5/4/2019) *** Tin nổi bật WTO hạ dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu...

Liên kết Liên kết