Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác ngoại vụ 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác ngoại vụ 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác ngoại vụ 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 (Xem chi tiết)
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 199/QĐ-TTg, ngày 14/02/2017 về phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh...
Chung tay phòng, chống ma túy và hỗ trợ người nghiện ma túy Chung tay phòng, chống ma túy và hỗ trợ người nghiện ma túy
Hiện nay, tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy đã trở thành vấn nạn nhức nhối của xã hội và là hiểm họa trên phạm vi toàn cầu. Ở Việt Nam, vấn nạn này đang gia tăng và diễn biến phức tạp....
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 05 năm 2017 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 05 năm 2017
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 05 năm 2017 (Xem chi tiết)
Thông báo chương trình học bổng toàn phần tại Ấn Độ Thông báo chương trình học bổng toàn phần tại Ấn Độ
Thông báo chương trình học bổng toàn phần tại Ấn Độ (Xem chi tiết)
Danh sách trích ngang người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Danh sách trích ngang người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Danh sách trích ngang người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (Xem chi tiết)
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 04 năm 2017 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 04 năm 2017
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 04 năm 2017 (Xem chi tiết)
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ quý I năm 2017 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ quý I năm 2017
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ quý I năm 2017 (Xem chi tiết)
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 02 năm 2017 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 02 năm 2017
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 02 năm 2017 (Xem chi tiết)
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 01 năm 2017 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 01 năm 2017
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 01 năm 2017 (Xem chi tiết)

Liên kết Liên kết