Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho công trình, nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang khi có bão Hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho công trình, nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang khi có bão
Hướng dẫn thực hiện công tác đảm bảo an toàn cho công trình, nhà ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang khi có bão
Danh mục các dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020 Danh mục các dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020
Quyết định số 3095/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt Danh mục các dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2018-2020.
Thông báo về Chương trình Xuân Quê hương 2018 Thông báo về Chương trình Xuân Quê hương 2018
Ảnh: Sưu tầm Ngày 24/10/2017, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao có Công văn số 95/UBNV-V2 về việc thông báo đăng ký tham dự Chương trình Xuân quê hương năm...
Báo cáo tình hình thực hiện công tác ngoại vụ 9 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2017 Báo cáo tình hình thực hiện công tác ngoại vụ 9 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2017
Báo cáo tình hình thực hiện công tác ngoại vụ 9 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2017.  (Chi tiết xem tại đây) .
Thay đổi địa điểm hội nghị Đối thoại doanh nghiệp lần 3 Thay đổi địa điểm hội nghị Đối thoại doanh nghiệp lần 3
Thay đổi địa điểm hội nghị Đối thoại doanh nghiệp lần 3 (Xem chi tiết)
Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 3 năm 2017 Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 3 năm 2017
Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 3 năm 2017 ( Xem chi tiết )
Thông báo chương trình học bổng tại Mexico Thông báo chương trình học bổng tại Mexico
Thông báo chương trình học bổng tại Mexico (Xem chi tiết) (Văn bản đính kèm)
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 7 năm 2017 và nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2017 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 7 năm 2017 và nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2017
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 7 năm 2017 và nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2017 (Xem chi tiết)
Tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về phòng, chống mua bán người Tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về phòng, chống mua bán người
Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm nói chung, tội mua bán người nói riêng diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng về số vụ, tính chất nghiêm trọng với phương thức, thủ đoạn...
Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 05/4/2017 của Tỉnh uỷ về phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 05/4/2017 của Tỉnh uỷ về phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 05/4/2017 của Tỉnh uỷ về phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Xem chi tiết)

Liên kết Liên kết