Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Thông báo Chương trình Xuân quê hương năm 2018 - Việt Nam rạng ngời tương lai Thông báo Chương trình Xuân quê hương năm 2018 - Việt Nam rạng ngời tương lai
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thông báo Chương trình Xuân quê hương 2018 cụ thể như sau: 1. Các đại biểu kiều bào tiêu biểu sẽ tham gia tất cả các hoạt động của Chương trình. ...
Tiền Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính Tiền Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Ngày 16/01/2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính do ông Phạm Văn Trọng – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Hội nghị...
Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt Đề án Xây dựng thành phố Mỹ Tho thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt Đề án Xây dựng thành phố Mỹ Tho thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020
Đề án Xây dựng thành phố Mỹ Tho thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt vào ngày 18/12/2017. Trong giai đoạn này, Đề án tập trung vào các...
Thông báo về việc tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở Thông báo về việc tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở
Thông báo về việc tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở (Xem chi tiết tại đây ).
Kế hoạch thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017 Kế hoạch thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017
Kế hoạch thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017 ( xem tại đây )

Liên kết Liên kết