Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực. Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực.
Ngày 30/6/2016, Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BNG hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực. Thông tư...
Việt Nam đứng hàng thứ năm trong khu vực ASEAN về môi trường kinh doanh Việt Nam đứng hàng thứ năm trong khu vực ASEAN về môi trường kinh doanh
Báo cáo Môi trường kinh doanh 2019 (Doing Business 2019) đã được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố vào ngày 31/10/2018 vừa qua. Theo đó, so với báo cáo năm 2018, mặc dù đã có một số cải thiện nhất...
Ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu hàng hóa sang EU, Na uy, Thụy sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ Ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu hàng hóa sang EU, Na uy, Thụy sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ
Ngày 30/10/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 38/2018/TT-BCT quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) khi xuất khẩu sang EU, Na Uy, Thụy Sĩ...
Định hướng thu hút, quản lý sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2021-2025 Định hướng thu hút, quản lý sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi trong giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2021-2025
Ngày 06/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1489/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai...
Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (xem chi tiết tại đây)
Mời dự Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan Mời dự Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan
HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA BỘ TÀI CHÍNH VÀ DOANH NGHIỆP VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ VÀ HẢI QUAN (xem chi tiết tại đây)  
Danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2018-2020 Danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2018-2020
Danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2018-2020 (xem chi tiết tại đây)
Danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2018-2020 Danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2018-2020
Danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2018-2020 (xem chi tiết tại đây)

Liên kết Liên kết