Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Thực hiện rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Thực hiện rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Ngày 26/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về việc rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên...
Sở Ngoại vụ phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2018 Sở Ngoại vụ phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2018
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 07/02/2018; ngày 23/02/2018, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-SNgV về việc phát động chuyên đề thi đua "Đẩy...
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I/2018 tại Sở Ngoại vụ Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I/2018 tại Sở Ngoại vụ
  Nhằm tiếp tục góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, ngay từ đầu năm 2018, Sở Ngoại vụ đã xây dựng Kế hoạch số 78/KH-SNgV về việc...
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang ( xem chi tiết tại đây )
Mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2018 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang Mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2018 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
Mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2018 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (xem chi tiết tại đây).
Chung tay bảo vệ nguồn nước “Vì một thới giới tốt đẹp hơn” Chung tay bảo vệ nguồn nước “Vì một thới giới tốt đẹp hơn”
Hiện nay nhu cầu nước sạch đang trở thành vấn đề lớn của cả nhân loại trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm nước lục địa và đại dương đang gia tăng với nhịp độ đáng lo ngại. Mặc dù hơn 70% diện tích...

Liên kết Liên kết