Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Khái quát tình hình phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng Khái quát tình hình phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng
Ngày 05/3/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU tuyên truyền về công tác phân giới, cấm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Mục đích...
Quy hoạch phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Quy hoạch phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Quy hoạch phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Xem chi tiết tại đây).
Thông báo giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 Thông báo giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017
Thông báo giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (Xem chi tiết tại đây)
Hỗ trợ nguồn lực phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới Hỗ trợ nguồn lực phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới
Vừa qua vào ngày 01/02/2018. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch "Hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực Hợp tác xã; Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho các Hợp tác xã Nông...
Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1) Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)
Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1). Xem tại đây. 
Báo cáo thực hiện công tác Ngoại vụ quý I năm 2018 Báo cáo thực hiện công tác Ngoại vụ quý I năm 2018
Báo cáo thực hiện công tác Ngoại vụ quý I năm 2018 (xem tại đây)
Báo cáo thực hiện công tác ngoại vụ tháng 2 năm 2018 Báo cáo thực hiện công tác ngoại vụ tháng 2 năm 2018
Báo cáo thực hiện công tác ngoại vụ tháng 2 năm 2018 (xem tại đây)
Báo cáo thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 1 năm 2018 Báo cáo thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 1 năm 2018
Báo cáo thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 1 năm 2018 (xem tại đây)

Liên kết Liên kết