Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Quy chế Tiếp công dân của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang Quy chế Tiếp công dân của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang
QUY CHẾ Tiếp công dân của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số: 05 /QĐ-SNgV  ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang) ...
Thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Ngoại vụ Thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Ngoại vụ
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 1. Công dân, cơ quan, tổ chức có quyền tự khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ...
Nội quy tiếp công dân của Sở Ngoại vụ Nội quy tiếp công dân của Sở Ngoại vụ
  NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN   I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG: 1. Giờ làm việc:             - Sáng: từ 08 giờ 00 phút...
Thực hiện rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Thực hiện rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Ngày 26/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về việc rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên...
Sở Ngoại vụ phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2018 Sở Ngoại vụ phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2018
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 07/02/2018; ngày 23/02/2018, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-SNgV về việc phát động chuyên đề thi đua "Đẩy...
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I/2018 tại Sở Ngoại vụ Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I/2018 tại Sở Ngoại vụ
  Nhằm tiếp tục góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, ngay từ đầu năm 2018, Sở Ngoại vụ đã xây dựng Kế hoạch số 78/KH-SNgV về việc...

Liên kết Liên kết