Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Triển khai kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến về công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn Triển khai kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến về công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn
Ngày 23/02/2018, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước...
Triển khai thực hiện cải cách hành chính năm 2018 Triển khai thực hiện cải cách hành chính năm 2018
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh trong...
Thông báo Chương trình Xuân quê hương năm 2018 - Việt Nam rạng ngời tương lai Thông báo Chương trình Xuân quê hương năm 2018 - Việt Nam rạng ngời tương lai
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thông báo Chương trình Xuân quê hương 2018 cụ thể như sau: 1. Các đại biểu kiều bào tiêu biểu sẽ tham gia tất cả các hoạt động của Chương trình. ...
Tiền Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính Tiền Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Ngày 16/01/2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính do ông Phạm Văn Trọng – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Hội nghị...

Liên kết Liên kết