Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo; Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản...
Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang ( xem chi tiết tại đây )
Mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2018 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang Mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2018 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
Mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2018 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (xem chi tiết tại đây).
Chung tay bảo vệ nguồn nước “Vì một thới giới tốt đẹp hơn” Chung tay bảo vệ nguồn nước “Vì một thới giới tốt đẹp hơn”
Hiện nay nhu cầu nước sạch đang trở thành vấn đề lớn của cả nhân loại trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm nước lục địa và đại dương đang gia tăng với nhịp độ đáng lo ngại. Mặc dù hơn 70% diện tích...
Khái quát tình hình phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng Khái quát tình hình phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng
Ngày 05/3/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU tuyên truyền về công tác phân giới, cấm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Mục đích...
Quy hoạch phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Quy hoạch phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Quy hoạch phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Xem chi tiết tại đây).

Liên kết Liên kết