Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt Đề án Xây dựng thành phố Mỹ Tho thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt Đề án Xây dựng thành phố Mỹ Tho thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020
Đề án Xây dựng thành phố Mỹ Tho thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt vào ngày 18/12/2017. Trong giai đoạn này, Đề án tập trung vào các...
Thông báo về việc tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở Thông báo về việc tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở
Thông báo về việc tiếp công dân năm 2018 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại trụ sở tiếp công dân của Sở (Xem chi tiết tại đây ).
Kế hoạch thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017 Kế hoạch thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017
Kế hoạch thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017 ( xem tại đây )
Báo cáo tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 10 năm 2017 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2017 Báo cáo tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 10 năm 2017 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2017
Báo cáo tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 10 năm 2017 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2017 (Xem chi tiết tại đây).
Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh TG ban hành kèm theo quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của UBND tỉnh Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh TG ban hành kèm theo quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của UBND tỉnh
Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh TG ban hành kèm theo quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của UBND tỉnh (Xem chi tiết...
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030 (xem tại đây)

Liên kết Liên kết