Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Kế hoạch thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017 Kế hoạch thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017
Kế hoạch thực hiện kê khai và công khai bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017 ( xem tại đây )
Báo cáo tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 10 năm 2017 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2017 Báo cáo tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 10 năm 2017 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2017
Báo cáo tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 10 năm 2017 và nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2017 (Xem chi tiết tại đây).
Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh TG ban hành kèm theo quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của UBND tỉnh Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh TG ban hành kèm theo quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của UBND tỉnh
Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh TG ban hành kèm theo quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của UBND tỉnh (Xem chi tiết...
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030 (xem tại đây)
THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP GIỮA ẤN ĐỘ VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP GIỮA ẤN ĐỘ VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP GIỮA ẤN ĐỘ VÀ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Ngày 28/11/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang ( S ố 6C đường...
Xây dựng một thế giới tốt hơn Xây dựng một thế giới tốt hơn
Theo New Straits Times ngày 1/11, tuần tới, các nhà Lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ gặp nhau ở Đà Nẵng. Sau những thập kỷ dẫn đầu thế giới về tăng trưởng kinh tế đem...
Việt Nam ở trung tâm cơ cấu kinh tế mới của APEC Việt Nam ở trung tâm cơ cấu kinh tế mới của APEC
Vào những ngày 6 - 11/11 tại Đà Nẵng diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC và Hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo kinh tế APEC. Theo nhà phân tích khoa học chính trị Grigory Lokshin từ Viện...

Liên kết Liên kết