Truy cập nội dung luôn

Nghiệp vụ ngoại giao Nghiệp vụ ngoại giao

Thông báo chương trình học bổng toàn phần tại Ấn Độ Thông báo chương trình học bổng toàn phần tại Ấn Độ
Thông báo chương trình học bổng toàn phần tại Ấn Độ (Xem chi tiết)
Danh sách trích ngang người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Danh sách trích ngang người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Danh sách trích ngang người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (Xem chi tiết)
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 04 năm 2017 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 04 năm 2017
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 04 năm 2017 (Xem chi tiết)
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ quý I năm 2017 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ quý I năm 2017
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ quý I năm 2017 (Xem chi tiết)
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 02 năm 2017 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 02 năm 2017
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 02 năm 2017 (Xem chi tiết)
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 01 năm 2017 Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 01 năm 2017
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác Ngoại vụ tháng 01 năm 2017 (Xem chi tiết)
Thông báo chương trình học bổng toàn phần tại Indonesia Thông báo chương trình học bổng toàn phần tại Indonesia
Thông báo chương trình học bổng toàn phần tại Indonesia (Xem chi tiết)
Thông báo tuyển dụng viên chức Thông báo tuyển dụng viên chức
Thông báo Tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đối ngoại - thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang (Xem chi tiết)
Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2017. Thông báo đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2017.
"Để tiếp nhận phản ánh, nắm bắt và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, ngày 30/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng các lãnh đạo sở, ngành, địa phương tổ chức buổi đối...

Liên kết Liên kết