Truy cập nội dung luôn

Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Quy chế Tiếp công dân của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang Quy chế Tiếp công dân của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang
QUY CHẾ Tiếp công dân của Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số: 05 /QĐ-SNgV  ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang) ...
Nội quy tiếp công dân của Sở Ngoại vụ Nội quy tiếp công dân của Sở Ngoại vụ
  NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN   I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG: 1. Giờ làm việc:             - Sáng: từ 08 giờ 00 phút...

Liên kết Liên kết