Truy cập nội dung luôn

Thông tin lãnh đạo Thông tin lãnh đạo

1. Giám đốc: Lưu Văn Phi

Điện thoại: 02733. 978 567

Di động: 091.318.6980

Email: luuvanphi@tiengiang.gov.vn

Giám đốc Sở phụ trách các công tác như sau:

- Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung toàn bộ hoạt động của Sở Ngoại vụ, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Chủ tài khoản của Sở Ngoại vụ, trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác của Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài, Trung tâm Dịch vụ đối ngoại; công tác tổng hợp thông tin về tình hình quốc tế và khu vực có tác động đến địa phương.

- Trưởng ban Ban Biên tập ấn phẩm Thông tin đối ngoại tỉnh Tiền Giang và website Sở Ngoại vụ.

2. Phó Giám đốc trực: Nguyễn Phương Bình

Điện thoại: 02733. 978 597

Di động: 091.933.6733

Email: nguyenphuongbinh@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc trực giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực:

- Thay mặt Giám đốc chỉ đạo, điều hành và quản lý chung hoạt động của Sở Ngoại vụ khi được Giám đốc ủy quyền.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác của Văn phòng và Phòng Hợp tác quốc tế; công tác quản lý hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO: 9001-2008.

- Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Đoàn Thanh niên Sở Ngoại vụ; theo dõi hoạt động của Công đoàn Cơ sở Sở Ngoại vụ.

- Ký các báo cáo công tác định kỳ hàng tháng; các báo cáo chuyên đề gửi các sở, ngành tỉnh; các chương trình kế hoạch công tác của ngành, của cơ quan hàng tháng, quý.

- Phó Trưởng ban Ban Biên tập ấn phẩm Thông tin đối ngoại tỉnh Tiền Giang và Website Sở Ngoại vụ.

3. Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Công

Điện thoại: 02733. 978 589

Di động: 091.851.5146

Email: ngvancong@tiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực:

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác thuộc các lĩnh vực: Vụ án có yếu tố nước ngoài; tàu cá, ngư dân Tiền Giang bị nước ngoài bắt giữ và phóng thích về nước; truy tìm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam (MIA); người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài chết trên địa bàn tỉnh; hồi hương người nước ngoài lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; công tác của Chánh Thanh tra.

- Ký các báo cáo công tác định kỳ hàng tháng; các báo cáo chuyên đề gửi các sở, ngành tỉnh; các chương trình, kế hoạch công tác của ngành, của cơ quan theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

Liên kết Liên kết