Truy cập nội dung luôn

Thông báo Thông báo

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang tháng 01 năm 2021

Bước vào những ngày đầu tháng 01/2021, trước khí thế thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã bắt tay ngay vào việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh vừa chủ động phòng chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; vừa đảm bảo sản xuất nông nghiệp, nhất là các sản phẩm phục vụ nhu cầu Tết của nhân dân; đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu; tăng cường các biện pháp bình ổn giá cả thị trường, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm trong dịp Tết; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách và nhân dân vui Tết; đảm bảo trật tự an toàn xã hội... Cụ thể kết quả thực hiện một số lĩnh vực chủ yếu như sau:

- Về nông nghiệp và thủy sản: Sản lượng sản xuất lương thực trong tháng đạt khoảng 1.638 tấn, giảm 39,4% so cùng kỳ. Tính đến thời điểm 01/01/2021, tổng đàn gia súc, gia cầm của tỉnh như sau: đàn bò 120 ngàn con, tăng 0,16%; đàn lợn 272 ngàn con, giảm 24,2%; đàn gia cầm 18 triệu con, tăng 18,3% so cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản thu hoạch trong tháng đạt 21,16 ngàn tấn, tăng 6% so cùng kỳ. Về xây dựng nông thôn mới, trong tháng có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến cuối tháng 01 là 121/143 xã, chiếm 84,6% tổng số xã trên phạm vi toàn tỉnh.

(Ảnh: Sưu tầm)

- Về công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01 giảm 1,5% so với tháng trước. Có 17/37 sản phẩm có chỉ số sản xuất tăng; 20/37 sản phẩm có chỉ số sản xuất giảm so cùng kỳ. Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp tháng 1/2021 tăng 1,32% so tháng trước. Doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp (KCN, CCN) tiếp tục hoạt động ổn định, mặc dù có gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; chủ đầu tư hạ tầng các KCN, CCN tiếp tục hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục về đất đai để triển khai dự án và kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp.

- Về hoạt động thương mại - du lịch: Tổng doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội trong tháng thực hiện 6.224 tỷ đồng (~270,6 triệu USD), tăng 14% so tháng trước và đạt 8,8% kế hoạch năm. Khách du lịch đến tỉnh trong tháng đạt khoảng 49,7 ngàn lượt, giảm 2,3% so tháng trước và giảm 69,9% so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt 0,8 ngàn lượt khách, tăng 4% so tháng trước. Tổng doanh thu dịch vụ du lịch trong 01 tháng đạt 1.157 tỷ đồng (~50,3 triệu USD), tăng 1,4% so tháng trước và tăng 8,2% so cùng kỳ.

- Về xuất - nhập khẩu: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng thực hiện 270 triệu USD, tăng 3,9% so tháng trước và tăng 36% so cùng kỳ, đạt 8,3% kế hoạch năm. Nhập khẩu hàng hóa thực hiện 130 triệu USD, tăng 2,4% so với tháng 12/2020, tăng 31,6% so với cùng kỳ, đạt 7,7% kế hoạch năm.

(Ảnh: Sưu tầm)

- Về thu, chi ngân sách: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong tháng đạt khoảng 1.198 tỷ đồng (~52 triệu USD), đạt 11,3% dự toán và giảm 6,4% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách nhà nước trong tháng thực hiện 875 tỷ đồng (~38 triệu USD), đạt 7,1% dự toán, giảm 30,1% so cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển thực hiện 300 tỷ đồng (~13 triệu USD), đạt 8,1% dự toán năm, giảm 34,5% so cùng kỳ.

- Về phát triển doanh nghiệp (DN): Ước trong tháng có 57 DN thành lập mới với vốn đăng ký 300 tỷ đồng (~13 triệu USD), đạt 8% kế hoạch năm, bằng về số lượng so cùng kỳ; nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh có 5.330 doanh nghiệp tính đến cuối tháng 01/2021. Tổng số hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh trong tháng là 470 hộ, lũy kế số hộ kinh doanh đăng ký mới trên địa bàn toàn tỉnh đến  tháng 01/2021 là 58.000 hộ.

- Về thu hút đầu tư: Trong tháng, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án FDI với tổng vốn đầu tư cấp mới là 20 triệu USD; điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 lượt dự án, trong đó có 01 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư 1,1 triệu USD. Thẩm định chủ trương đầu tư 01 dự án trong nước với vốn đầu tư 12 tỷ đồng và thẩm định năng lực kinh nghiệm của 05 nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư là 1.676,5 tỷ đồng.

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Bước vào tháng 01, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp cả trong và ngoài nước. Do vậy, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - thể dục thể thao, vui chơi giải trí, lao động việc làm,... thực hiện triển khai các nhiệm vụ của năm trong bối cảnh vừa làm, vừa phòng chống dịch bệnh. Ngành Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc tổ chức thi học kỳ I năm học 2020-2021. Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2020, triển khai kế hoạch truyền thông, quảng bá và tư vấn tuyển sinh năm 2021. Ngành Y tế tiếp tục tập trung các giải pháp phù hợp, đồng bộ để phòng chống dịch bệnh cả bên trong và bên ngoài xâm nhập vào trong nước; đang phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục theo dõi sức khỏe 232 công dân Việt Nam từ Pháp về cách ly tại cơ sở Trường Quân sự tỉnh cũ từ ngày 29/01/2021. Đồng thời tiếp tục giám sát và theo dõi sức khỏe của người dân cũng như cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh sau các ca lây nhiễm tại Hải Dương và Quảng Ninh. Để hỗ trợ các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và đến tỉnh làm việc, tỉnh đã thành lập khu cách ly có thu phí tại khách sạn Quảng Trường tại địa chỉ số 239, Nguyễn Trung Trực, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Về lao động - việc làm: Trong tháng đã tư vấn cho 1.640 lượt lao động, giới thiệu việc làm cho 170 lượt lao động, trong đó, 84 lao động có được việc làm ổn định. Có 46 lao động xuất cảnh sang Nhật Bản và Đài Loan.

- Công tác ngoại vụ: Trong tháng 01, không có cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài; tiếp 03 đoàn nước ngoài đến làm việc với các sở, ngành và các đơn vị tại tỉnh, giảm 04 đoàn so với cuối năm 2020. Tiếp tục thực hiện công tác hỗ trợ các chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam và đến tỉnh làm việc.

Bên cạnh những kết quả như nêu trên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo ổn định, không có các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn; các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, giảng dạy và học tập, văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, bảo vệ và khai thác tài nguyên và môi trường, công tác tư pháp, thanh tra, cải cách hành chính, nội vụ,... diễn ra theo kế hoạch và tiếp tục đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh từ bên trong và bên ngoài xâm nhập vào như nêu trên.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, UBND tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021./.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Tiền Giang

 


Tin liên quan
Một tuyến vận tải hàng hóa mới từ Việt Nam đến bờ đông Hoa Kỳ    23/03/2021
World Bank công bố dự báo về kinh tế Việt Nam năm 2021    23/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 22/3/2021    23/03/2021
Danh mục Dự án kêu gọi viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2020 đến hết năm 2025    23/03/2021
Trung Quốc cần cải thiện sức mạnh mềm để tạo niềm tin trong quan hệ với các nước ASEAN    22/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 19/3/2021    22/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 18/3/2021    19/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 17/3/2021    19/03/2021
Cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên toàn thế giới đến ngày 16/3/2021    19/03/2021
Xuất khẩu thép của Việt Nam tăng mạnh trong tháng 2/2021    19/03/2021

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 107
  Tổng lượt truy cập: 201219